Menu

Třídní schůzky SRPŠ

Výbor SRPŠ a ředitelství SZeŠ v Lanškrouně Vás zve na třídní schůzku,
která se koná dne 16. listopadu 2018 v budově školy v Dolním Třešňovci.

Zahájení:
v pátek 16. 11. 2018  ve 14.15 hodin v jednotlivých třídách

Individuální konzultace:
v kabinetech vyučujících od 14.00 do 16.00 hodin

Program schůzky:
Prospěch a chování žáků
Ubytování a stravování žáků
Informace zástupců tříd z výboru SRPŠ
Informace o kurzech a exkurzích (a snimi spojenými náklady)
Maturity 4. ročníků
Různé

Schůze celoškolského výboru: 
v pátek 16. 11. 2018  v 13.15 hodin ve sborovně školy

Potvrďte prosím svým podpisem v omluvném listě žáka svoji účast,
případně potvrďte zprávou v aplikaci pro komunikaci s třídním učitelem.