Menu

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky 3. dubna 2020 jsou ZRUŠENY!

Z důvodu uzavření školy ředitel školy tyto schůzky zrušil. Výsledky studia formou e-learningu svých dětí  můžete sledovat v programu Bakaláři. Aktualizováno 20. 3. 2020.


Výbor SRPŠ a ředitelství SZeŠ v Lanškrouně Vás zve na třídní schůzku,
která se koná dne 3. dubna 2020 v budově školy v Dolním Třešňovci.

Zahájení:
v pátek 3. 4. 2020  ve 14.15 hodin v jednotlivých třídách

Individuální konzultace:
v kabinetech vyučujících od 14.00 do 16.00 hodin

Program schůzky:
Prospěch a chování žáků
Ubytování a stravování žáků
Informace zástupců tříd z výboru SRPŠ
Informace o kurzech a exkurzích (a snimi spojenými náklady)
Maturity 4. ročníků
Různé

Schůze celoškolského výboru: 
v pátek 3. 4. 2020  v 13.15 hodin ve sborovně školy

Potvrďte prosím svým podpisem v omluvném listě žáka svoji účast,
případně potvrďte zprávou v aplikaci pro komunikaci s třídním učitelem.