Menu

Třídní schůzky SRPŠ

Výbor SRPŠ a ředitelství SZeŠ v Lanškrouně Vás zve na třídní schůzku,
která se koná dne 28. dubna 2023 v budově školy v Dolním Třešňovci.

Zahájení:
v pátek 28. 4. 2023  ve 14:15 hodin v jednotlivých třídách

Individuální konzultace:
v kabinetech vyučujících od 14:00 do 16:00 hodin

Domov mládeže:

pro zájemce bude otevřen do 17:00 hodin

Program schůzky:

  • Prospěch a chování žáků
  • Ubytování a stravování žáků
  • Informace zástupců tříd z výboru SRPŠ
  • Informace o volbě školské rady
  • Informace o kurzech a exkurzích (a s nimi spojenými náklady)
  • Maturity 4. ročníků
  • Různé

Schůze celoškolského výboru: 
v pátek 28. 4. 2023  v 13:15 hodin ve sborovně školy
(žádáme zvolené zástupce jednotlivých tříd z řad rodičů o účast na schůzce výboru)


Účast potvrďte třídnímu učiteli v aplikaci pro komunikaci s třídním učitelem.