Menu

Ubytování na DM

Přihláška na DM  —  Formulář přihlášky k ubytování na domově mládeže

Vnitřní řád DM —  platný pro aktuální školní rok


Kontakty na DM SZeŠ Lanškroun

Poštou Telefonem E – mailem
Domov mládeže
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
Nádražní 922
563 01 Lanškroun
724 858 753 melnyk@szes-la.cz
(vedoucí domova mládeže)
dm@szes-la.cz

 

Pro studenty ubytované na DM SZeŠ Lanškroun – více informací ZDE

Způsob úhrady za ubytování:

  • převodním příkazem na číslo účtu 2111075178/2700
  • variabilní symbol : rodné číslo žáka, bez variabilního symbolu nelze platbu správně přiřadit
  • do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno a ročník dítěte
  • v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách ve školní jídelně (SZeŠ Lanškroun)
  • výše úhrady za měsíc činí 1 400,- Kč


Pro studenty ubytované na DM SOŠ a SOU Lanškroun – více informací ZDE

Způsob úhrady za ubytování:

  • převodním příkazem na číslo účtu 15331611/0100
  • variabilní symbol : rodné číslo žáka, konstantní symbol : 308
  • do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno a ročník dítěte
  • v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na pokladně školy (SOŠ a SOU Lanškroun)
  • výše úhrady za měsíc činí 1 400,- Kč