Menu

Kroužky

Ve volném čase se naši studenti věnují zvířatům chovaným ve školských zařízeních a také ochraně přírody.

Na škole fungují pod vedením učitelů různé zájmové kroužky.

BIOKROUŽEK

KROUŽEK PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

KRAVAŘI

JEZDECKÝ KLUB

JEZDECKÉ KROUŽKY

KRÁLIČÍ HOP!

FYZIOTERAPIE KONÍ

PÉČE O BOSÁ KOPYTA