Menu

Kroužky

Ve volném čase se naši studenti věnují zvířatům chovaným ve školských zařízeních a také ochraně přírody.

Na škole fungují pod vedením učitelů různé zájmové kroužky.

EKOLOGICKÝ KLUB

KROUŽEK PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

CHOVATELSKÝ KROUŽEK (SKOT)

JEZDECKÝ KLUB

JEZDECKÉ KROUŽKY

KRÁLIČÍ HOP!

FYZIOTERAPIE KONÍ

PÉČE O BOSÁ KOPYTA

DOUČOVÁNÍ PATOLOGIE

HOROLEZECKÝ AGAMA

VOZATAJSTVÍ

ADOPCE TELAT

PONY ZÁPŘEŽ

LATINA

TEORIE JÍZDY (VET)

ZAČÍNÁME VČELAŘIT