Menu

Projekty

NAŠI STUDENTI MAJÍ DO SVĚTA DVEŘE DOKOŘÁN!!!!!!!

V únoru 2022 SZeŠ Lanškroun získala akreditaci, která umožňuje pravidelně realizovat zahraniční výjezdy (mobility žáků a zaměstnanců školy v oblasti odborného vzdělávání). Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027. Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti.

Děkujeme paní Mgr. Radmile Janouškové za mimořádný úspěch v získání akreditace!!!


SZeŠ Lanškroun modernizuje školu z grantů ESF

SZeŠ Lanškroun se již od roku 2000 každoročně účastní projektů z evropských programů Comenius, Leonardo da Vinci, Norské fondy, Mládež v akci, Grundtvig OPVK ČR, Erasmus+. Jedná se převážně o jazykové vzdělávací projekty, kterých se účastní především naši žáci. Zdokonalují se v jazycích, poznávají partnerské země, organizují různé akce, vytváří zajímavé produkty a výstupy, v rámci kterých přispívají i oni k modernizaci školy (pořízení internetové sítě v celé budově školy, interaktivní tabule, notebooky, knihy, digitální videotechnika apod.). Vysoká kvalita přípravy a realizace projektů včetně jejich dokumentace a výstupních produktů byla několikrát oceněna prestižním oceněním LABEL a PEČEŤ KVALITY.

prezentace English_ 2023

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY SZeŠ LANŠKROUN 2000 – 2024

(program Comenius, Leonardo da Vinci, Mládež, Grundtvig, OPVK ČR, EHP Norska, Erasmus+) 

 1. Evropa – Náš domov: jazykový projekt Comenius (partner Itálie, 2000)
 2. Informace o Evropě: multilaterální výměna Mládež pro Evropu (Itálie, Francie, Portugalsko, 2001)
 3. Cítíme se Evropany: mezinárodní seminář Mládež pro Evropu (partneři z Německa, Irska, Holandska, Itálie, Anglie, 2003)
 4. Hudba a tradice v Evropě: jazykový projekt Comenius (partner Madeira, 2004), udělena mezinárodní jazyková cena Label 2008
 5. Zemědělství je mým koníčkem: výměnné stáže, Leonardo da Vinci (partner Slovinsko, 2005)
 6. Dva slovanské jazyky v evropském společenství: jazykový projekt Comenius (partner Bulharsko, 2006)
 7. Co ukrývají a tají naše lesy: jazykový projekt Comenius (partner Norsko, 2008/2009), udělena mezinárodní jazyková cena Label 2009
 8. Exkurze v Paříži : exkurze studentů do Paříže financovaná z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění projektu Hudba a tradice v Evropě (Label, 2008)
 9. Rok se Sibylou: dívčí klub AE Sibyla a jeho celoroční aktivity v rámci projektu Mládež v akci (2008/2009)
 10. Internet a interaktivní tabule jako nástroj výuky anglického jazyka: projekt v rámci programu EHP  Norska ( partner Island, 2009/2010), nominace na mezinárodní jazykovou cenu Label 2010
 11. Mezinárodní patchwork: projekt vzdělávání dospělých Grundtvig (partneři – Španělsko, Itálie, Polsko, Skotsko, Turecko, 2009 – 2010)
 12. Týden se Sibylou: Mládež v akci (dívčí klub AE Sibyla a jeho týdenní projekt ve spolupráci se španělskou organizací z Malagy – září 2010)
 13. Boříme zdi: Mládež v akci (týdenní pobyt našich a španělských studentů v kempu poblíž města Malagy – červen 2011)
 14. Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách: Leonardo da Vinci (partneři Francouzská Polynésie, Chorvatsko, 2012/2014), udělena mezinárodní jazyková cena Label 2014 a cena Pečeť kvality 2017
 15. Jak proti handicapu: Mládež v akci (spolupráce s norským klubem mládeže Design with Soul – týdenní pobyt našich a norských studentů v kempu u města Trondheimu (září 2013)
 16. Technologické listy výroby regionálních potravin: Erasmus + (partnerský projekt zemědělských škol Francie, Norsko, Portugalsko, 2014 – 2016)
 17. Exkurze v Londýně: exkurze studentů do Londýna financovaná z grantu MŠMT ČRv rámci ocenění projektu Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách
  (Label 2014)
 18. Jazyková gramotnost – základ vzdělání: OPVK 2015, grant udělený MŠMT ČR
  jazykové kurzy pro učitele anglického jazyka na Maltě – srpen a září 2015
  jazykově – vzdělávací pobyt ve Walesu v Colwyn Bay pro studenty – říjen 2015
  zahraniční stáž – job shadowing na Madeiře – listopad 2015
  zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – podzim 2015
 19. Zvyšování kvality internacionalizace školy: stáže učitelů odborných předmětů a jazyků v rámci projektu Erasmus +, mobility (Wales, Anglie, Holandsko, Finsko, Irsko v roce 2015/2017)
 20. Being young in Europe, being young in education: partnerský projekt v rámci Erasmus+ zaměřený na kulturní diverzitu a vzájemnou toleranci (spolupracující školy z CR, Německa, Itálie, Polska, Rakouska a Turecka
 21. Zkoumejme bohatství naší přírody: partnerský projekt v rámci Erasmus+ zaměřený na národní parky zúčastněných zemí (Sicílie, Norsko, CR, 2017 – 2019)
 22. Zázraky našich regionů: partnerský projekt v rámci Erasmus+ zaměřený na přírodní a kulturní krásy regionů (spolupracující školy Švédsko, ČR, Slovensko, Francie,
  2018 – 2021)
 23. PHIL – partnerský projekt v rámci Erasmus+ zaměřený na rozvoj jazyků a péči o zdraví (spolupracující školy ČR, Španělsko, Slovensko, Itálie a Litva, 2018 – 2021)
 24. Voda je učitel, léčitel i zrcadlo: partnerský projekt v rámci Erasmus+ zaměřený na vodní zdroje, jejich ochranu v rámci životního prostředí (spolupracující školy Sicílie, Madeira a ČR, 2019 – 2022)
 25. Načerpání nových odborných zkušeností v Itálii – projekt mobility v rámci Erasmus+ (hostitelské instituce v Itálii – veterinární klinika, rodinná farma a hotel,
  2019 – 2020)
 26. Chraň naši přírodu pro lepší svět Erasmus + (partneři Portugalsko, Norsko, Turecko, 2022 – 2023)
 27. Krátkodobé mobility studentů v rámci akreditace pro odborné vzdělávání a přípravu Erasmus + (partner ERA , Španělsko, Malaga, 2022)
 28. Staňte se odborníkem na cestovní ruch Erasmus + (partneři Portugalsko, Kréta, 2023 – 2024)