Menu

Zařízení

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun se skládá z několika významných celků

vlastní školy,

školního statku, který svými objekty přímo navazuje na areál školy;

domova mládeže,

školní jídelny

nové stáje a laboratoří, které přibyly v nedávné době

školní mlékárny

Tato skutečnost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zemědělské a veterinární praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové činnosti.

Vyučujeme dva maturitní obory – Agropodnikání a Veterinářství. Od 1. 9. 2009 vyučujeme všechny obory na základě zpracovaných ŠVP.

Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí i vědecko-výzkumnými institucemi, ČZU Praha, MU Brno, VFU Brno, SPU Nitra. Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem tohoto projektu je Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme výzkumné úkoly. Jsme zakládajícím členem vzdělávací instituce Agrovenkov, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci a Asociace aktivních škol.

Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše žáky a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém jazyce. Spolupracovali jsme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu, Francii, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. V rámci zlepšování komunikační schopnosti žáků v německém jazyce se jedná o spolupráci především s Lotyšskem.

Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost v následujících oblastech:

-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-výzkum a vývoj
-koupě zboží za účelem prodeje
-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb
-obchodování s plemenným materiálem zvířat
-silniční motorová doprava nákladní
-práce a služby zemědělské techniky
-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní
-autoškola
-pronájem ubytovacích zařízení
-stravování
-veterinářství