Menu

Prospěch a docházka

Pro lepší informovanost rodičů i studentů o průběžných studijních výsledcích byla uvedena do provozu internetová aplikace poskytující chráněný přístup k informacím z evidence školy. Před prvním přihlášením do aplikace je třeba získat ve škole login (přihlašovací jméno) a přístupové heslo.
Na takto zpřístupněných stránkách získá oprávněný uživatel následující informace:

 • některá osobní data studentů s možností editace
 • průběžná klasifikace v jednotlivých předmětech
 • přehled o absenci, neomluvené absemci a absenci v jednotlivých předmětech
 • rozvrhy hodin – jak stalý tak i aktuální včetně změn a suplování
 • výchovná opatření (pochvaly, důtky, …)
 • komunikační systém Komens pro vzájemnou komunikaci uživatele se školou (učiteli, ředitelstvím, apod)
 • přehled o přihlašování a aktivitách na svém účtu

 

Rodič i student mají vlastní přístupové údaje s rozdílnými právy aktivity v aplikaci.
Pro studenty vyšších ročníků i jejich rodiče zůstávají přihlašovací informace v platnosti.
Rodičům studentů prvních ročníků a studentů, kteří na SZeŠ nově nastoupili, budou přihlašovací informace (login + heslo) předány na první třídní schůzce nebo jiným vzájemně domluveným způsobem.

Případné problémy se vstupem do aplikace můžete konzultovat se správcem nebo zástupcem ředitele.


 

VSTUP DO APLIKACE🙂

  

Aplikace je funkční, nicméně poté, co jsme přes letní prázdniny 2017 změnili připojení školy k internetu (nový poskytovatel, nové adresy serverů, …), jsme v pololetí školního roku 2017/2018 změnili komunikační protokol na zabezpečený přenos informací (https://), což by pro vás neměla být žádná změna – pokud ovšem si vaše zařízení (mobil, PC) nepamatuje předchozí údaje.

V případě problémů s připojením doporučuji následující postup:

 1. Na PC přistupovat (alespoň pro začátek) přes školní web – tam jsou odkazy aktualizované
  nebo přímo odkazem: https://szes-la.bakalari.cz, který si můžete uložit jako záložku ve svém internetovém prohlížeči
  případně zkusit promazat vyrovnávací paměť svého internetového prohlížeče
  (např. v IE11 menu Nástroje –> Možnosti internetu –> karta Obecné –>  tlačítko Odstranit –> Dočasné soubory … + Soubory cookie…)
  (nebo v Firefoxu menu Nástroje –> Možnosti –> Soukromí a zabezpečení –> Mezipaměť webových stránek –> Vymazat) apod.
 2. Na mobilu – pokud používáte mobilní aplikaci „Bakaláři“ opravit si adresu serveru z původní (http://…) na tu novou (https://szes-la.bakalari.cz) dále jméno a heslo platí po celou dobu studia.

Doufám, že se přístup podaří. V případě problémů můžete věc konzultovat se správcem.