Menu

Učební plány

Studium na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun
je poskytováno ve dvou maturitních oborech.

 

 

Agropodnikání

Název školního vzdělávacího programu Agropodnikání
Kód a název oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
2 roky, zkrácené studium
5 let, dálkové
tudium
Platnost vzdělávacího programu od 1. 9. 2018

Učební plány pro všechny směry jsou
v nabídce   Agropodnikání


 

 

Veterinářství

Název školního vzdělávacího programu Veterinářství
Kód a název oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu od 1. 9. 2018

Učební plány pro všechny směry jsou
v nabídce  Veterinářství