Menu

SRPŠ, třídní schůzky

Činnost SRPŠ


SRPŠ pomáhá škole při plnění jejího poslání, koordinuje a sjednocuje výchovné působení školy a rodičů.

Zasedání celoškolského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd dvakrát do roka.

Rodiče jsou informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků z fondu SRPŠ, který je tvořen z jejich prostředků. Největší částku na výdajích mají mimořádná stipendia za výborný prospěch., příspěvky na odborné exkurze, květinové dary studentům 4. ročníků při příležitosti maturitního plesu a slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku. V letošním školním roce rodiče schválili příspěvek ve výši 5 000,- Kč na nákup nových knih do školní knihovny.

V letošním školním roce byl schválen:

Příspěvek 250 Kč na rodinu na rok (splatný cca do pololetí probíhajícího školního roku)

Kriteria přidělování mimořádných stipendií stanoví výbor SRPŠ pro příslušný školní rok.

– podle dosaženého studijního průměru na konci školního roku takto (stejně jako minulé roky):

Průměr 1,00 – 1,15     stipendium           1000,00 Kč

Průměr 1,16 – 1,50     stipendium              700,00 Kč

Průměr 1,51 – 1,80     stipendium              500,00 Kč

 

Třídní schůzka – 13. dubna 2018


Výbor SRPŠ a ředitelství SZeŠ v Lanškrouně Vás zve na třídní schůzku,
která se koná dne 13. dubna 2018 v budově školy v Dolním Třešňovci.

Zahájení:
v pátek 13. 4. 2018  ve 14.15 hodin v jednotlivých třídách

Individuální konzultace:
v kabinetech vyučujících od 14.00 do 16.00 hodin

Program schůzky:

Prospěch a chování žáků
Ubytování a stravování žáků
Informace zástupců tříd z výboru SRPŠ
Informace o kurzech a exkurzích (a snimi spojenými náklady)
Maturity 4. ročníků
Různé

Schůze celoškolského výboru: 
v pátek 13. 4. 2018  v 13.15 hodin ve sborovně školy

Písemnou pozvánku s ústřižkem – návratkou dostanou také studenti pro své rodiče.
Tento ústřižek vraťte obratem prostřednictvím Vaší dcery (syna) třídnímu učiteli.
Případně potvrďte zprávou v aplikaci pro komunikaci s třídním učitelem.