Menu

Maturitní komise

Jmenování maturitních komisí PODZIM 2022

Výsledné hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky


Maturitní komise 4. A, 4.B, 4.C
Termín Písemné práce profilové části
Didaktické testy společné části 1. 9. 2022 – 2. 9. 2022
Praktická zkouška 9. 9. 2022
Ústní zkoušky profilové části 9. 9. 2022
Předseda Ing. Josef Novák
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda Ing. Rudolf Rabas
Třídní učitel Ing. Darie Kotyzová, Mgr. Pavel Studený, Mgr. Vladimíra Zatloukalová
Název zkoušky Zkoušející /hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZK) Ehlová, Klížová, Kotyzová, Rabas, Šimko, Coufal, Špičáková Ehlová, Rabas
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZP) – – – – – – – – – – – – – –
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZV) Rabas, Hruška, Klížová, Podhorná, Švehlová Podhorná, Švehlová
Český jazyk a literatura (CJL) Studený, Dolečková Dolečková, Studený
Anglický jazyk (ANJ) Zatloukalová, Tomková, Janoušková Tomková, Janoušková
Veterinární předměty (VET) Podhorná, Švehlová Švehlová, Podhorná
Zemědělské předměty (ZEM) Hruška, Kotyzová, Stehlíková Stehlíková, Kotyzová, Hruška
Zemědělské předměty – chov zvířat a pěstování rostlin (ZEMP) – – – – – – – – – – – – – –
Zemědělské předměty – chov koní, hosp. zvířat a pěstování rostlin (ZEMK) Ehlová, Kotyzová, Rabas Rabas, Ehlová, Kotyzová
Ekonomika (EKO) Zemanová Zíková

23. 6. 2022 Ing. David Hruška
ředitel SZeŠ LanškrounJmenování maturitních komisí JARO 2022

Výsledné hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky


Maturitní komise 4. A
Termín

Písemné práce profilové části 5. 4. 2022 (CJL), 6. 4. 2022 (ANJ)
Didaktické testy společné části 2. 5. 2022 – 4. 5. 2022
Praktická zkouška 16. 5. 2022 – 18. 5. 2022
Ústní zkoušky profilové části 18. 5. 2022 – 20. 5. 2022
Předseda Ing. Josef Novák
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda Ing. Rudolf Rabas
Třídní učitel Ing. Darie Kotyzová
Název zkoušky Zkoušející /hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZK) Ehlová, Klížová, Kotyzová, Rabas, Šimko, Coufal, Špičáková
Ehlová, Rabas
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZP) Ehlová, Klížová, Rabas, Šimko, Coufal Ehlová, Rabas
Český jazyk a literatura (CJL) Studený
Dolečková
Anglický jazyk (ANJ) Tomková, Janoušková
Janoušková, Tomková
Zemědělské předměty -chov zvířat a pěstování rostlin (ZEMP) Kotyzová, Rabas, Ehlová Ehlová, Kotyzová, Rabas
Zemědělské předměty -chov koní, hosp. zvířat a pěstování rostlin (ZEMK) Ehlová, Kotyzová, Rabas Rabas, Ehlová, Kotyzová
Ekonomika (EKO) Tmějová Zíková

 

Maturitní komise 4. B
Termín

Písemné práce profilové části 5. 4. 2022 (CJL), 6. 4. 2022 (ANJ)
Didaktické testy společné části 2. 5. 2022 – 4. 5. 2022
Praktická zkouška 16. 5. 2022 – 18. 5. 2022
Ústní zkoušky profilové části 18. 5. 2022 – 20. 5. 2022
Předseda Ing. Pavel Hrubý
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda MVDr. Dominika Švehlová
Třídní učitel Mgr. Pavel Studený
Název zkoušky Zkoušející /hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZV) Rabas, Hruška, Klížová, Podhorná, Švehlová Podhorná, Švehlová
Český jazyk a literatura (CJL) Studený
Dolečková
Anglický jazyk (ANJ) Foldyna, Tomková Tomková, Foldyna
Veterinární předměty (VET) Podhorná, Švehlová
Švehlová, Podhorná
Zemědělské předměty (ZEM) Hruška, Kotyzová, Stehlíková Stehlíková, Kotyzová, Hruška

 

Maturitní komise 4. C
Termín

Písemné práce profilové části 5. 4. 2022 (CJL), 6. 4. 2022 (ANJ)
Didaktické testy společné části 2. 5. 2022 – 4. 5. 2022
Praktická zkouška 23. 5. 2022 – 25. 5. 2022
Ústní zkoušky profilové části 25. 5. 2022 – 27. 5. 2022
Předseda Ing. Josef Novák
(SŠZ a VOŠ Chrudim)
Místopředseda MVDr. Iva Podhorná
Třídní učitel Mgr. Vladimíra Zatloukalová
Název zkoušky Zkoušející /hodnotitel Přísedící
Praktická zkouška z odb. předmětů (PZV) Podhorná, Rabas, Hruška, Klížová, Švehlová Podhorná, Švehlová
Český jazyk a literatura (CJL) Dolečková Studený
Anglický jazyk (ANJ) Zatloukalová Zíková
Veterinární předměty (VET) Podhorná, Švehlová Švehlová, Podhorná
Zemědělské předměty (ZEM) Hruška, Kotyzová,
Stehlíková
Kotyzová, Stehlíková, Hruška

22. 2. 2022 Ing. Hruška David
ředitel SZeŠ Lanškroun