Menu

Pro nastupující studenty

Budoucí prváci POZOR!

Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků letos neproběhne.

Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku SZeŠ Lanškroun

Zahájení školního roku 2020/2021 na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun je v úterý 1. září 2020.

Ubytování

Na domově mládeže mají zajištěno ti žáci, kteří zaslali vyplněnou přihlášku. Přihláška platí vždy na aktuální školní rok.

Přihláška na DM  —  Formulář přihlášky k ubytování na domově mládeže

Ubytování je hotelového typu, třílůžkové pokoje, cena 1250,- Kč/měsíc.
Pokud máte zájem o ubytování, zašlete vyplněnou přihlášku na adresu školy nejpozději do 31. 7. 2020.
Potvrzení o přijetí na DM nezasíláme.

Informace pro přihlášené k ubytování

Nástup k ubytování je v pondělí 31. srpna 2020 od 14 do 22 hodin.

Budete potřebovat:

 • osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv s měkkou podrážkou, lehkou a neklouzavou
 • osobní potřeby, mýdlo, ručník, žínku, pastu na zuby, své léky
  • šicí potřeby
  • příbor, případně nádobí k vaření, je možno zapůjčit i na DM
 • povlečení, lehkou deku (jako přehoz)
 • budík
 • dvě fotografie, průkaz zdravotního pojištění, občanský průkaz
 • pokud budete mít vlastní kolo, které splňuje bezpečnostní předpisy, je nutné mít zámek a helmu na kolo!

Stravování ve školní jídelně

Jídelna zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky (73 Kč + možnost 2. večeře za 10 Kč) a obědy pro ostatní. Strava začíná snídaní v pondělí a končí obědem v pátek. Stravu si každý žák objednává dle vlastních požadavků.

V jídelně je nainstalován automatizovaný bezstravenkový systém a žáci se stravují prostřednictvím čipu, který je vydán po zaplacení 150,- Kč v hotovosti (peníze na čip s sebou 1. den školy) a ponechán po celou dobu studia. Záloha bude vždy zaplacena zpět při navrácení funkčního čipu. V případě ztráty nebo zničení čipu záloha vrácena nebude, je však v zájmu strávníka, aby toto urychleně nahlásil vedoucí jídelny. Od tohoto okamžiku bude platnost čipu ukončena a znemožněno tak vybrání stravy.

Objednávání stravy je možné dvěma způsoby:

 • Strávník si sám navolí požadovanou stravu na objednávkovém terminálu, vždy však pouze na 14 dnů dopředu.
 • Strávník si objedná stravu u vedoucí jídelny, následně pouze upravuje u terminálu změny, případně odhlášky stravy.

Objednávání a odhlašování je možno provést telefonicky na tel. 465 321 098, a také na
e-mailové adrese: absence@szes-la.cz, jidelna@szes-la.cz.
Při neodhlášení stravy je nárok na zvýhodněnou cenu 1. den nepřítomnosti, další dny budou odečítány za plnou cenu, tj. Kč 197,- celodenní strava.

Objednávání stravy je podmíněno dostatečným peněžním kreditem:

 • Peníze je možno zasílat z účtu na náš účet č.2111075178/2700. Doporučujeme založit trvalé příkazy tak, aby peníze byly k  dni předcházejícího měsíce na účtu školy, tj. 1. platba k 26. 8. 2020. Výši záloh si určuje strávník tak, aby mu pokryly stravné a ubytování. Doporučená výše činí Kč 2700,- strava a ubytování (pokud bude zájem o 2. večeři je nutný doplatek Kč 150,-). Zálohy budou vyúčtovány až při ukončení stravování (zpět na účet, z kterého peníze přicházejí). Jako variabilního symbol uvádějte rodné číslo dítěte.
 • Peníze je možno složit v hotovosti u vedoucí jídelny v jakékoliv výši, aby pokryly objednávky.

Oba způsoby je možno i kombinovat. Zůstatek peněžního kreditu se strávníkovi zobrazuje na objednávkovém terminálu do maximální výše Kč 3 000,-.

Z kreditu se také odečítá částka za ubytování, a to k 5. dni v měsíci.

Upozorňujeme, že v případě vyčerpání kreditu systém neumožňuje vydat stravu. Strava přihlášená a neodebraná, bude z kreditu odečtena jako odebraná.

U objednávkového terminálu je vyvěšen jídelníček na 14 dnů dopředu. Výběr si může strávník libovolně měnit až do doby uzavření objednávek do 13.00 hod. předcházejícího dne.

Žáci budou s obsluhou terminálů i dalšími podrobnostmi seznámeni hromadně 1. den školního roku, zakoupí si čipy a v případě zájmu si mohou již 1. 9. 2020 zajít na oběd. (Uvaříme větší hrnec, aby vyšlo na všechny zájemce. 🙂 )

Přihláška k odběru obědů Přihláška k celodennímu stravování
Přihláška ve formátu *.doc (MS Word) Přihláška ve formátu *.doc (MS Word)
Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe) Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe)

Učebnice a pomůcky na výuku

Anglický jazyk – učebnice Maturita Solutions Pre-intermediate, 2. vydání, nakladatelství Oxford University Press; učebnice si žáci zakoupí sami (cena cca 700 Kč za novou učebnici a pracovní sešit)  před začátkem školního roku, škola hromadně objedná časopis Gate (cena 220 Kč).

Český jazyk – učebnice hromadně objedná škola, materiál je na 4 roky (cena cca 410 Kč), na každý rok čítanka (cca 120 Kč).

Matematika – sbírky a pracovní sešity – hromadně objedná škola, kalkulačka (nejlépe CASIO fx-350ES Plus resp. CASIO fx-350CE X). Pozor, kalkulačku Casio fx 991 CEX nelze použít při maturitě z matematiky.

Dějepis– učebnice hromadně objedná škola (cena cca 170 Kč).

Tělesná výchova – venkovní a halová sportovní obuv, sportovní oblečení.

Biologie, chemie, veterinární předměty – laboratorní plášť.

Veterinární předměty – učebnice nemají, učitelé jim poskytují učební látku formou prezentací nebo e-learningových kurzů.

Další učebnice si mohou žáci vypůjčit od školy – půjčovné na školní rok je 10,- Kč/ kus (základy mechanizace, praxe…).

Starší učebnice studenti prodávají formou inzerátů na nástěnce ve vestibulu školy.

Praxe – Většina praxí v 1. ročnících obou oborů probíhá v odborných učebnách ve škole nebo na školním statku. Před nástupem do školy je nutné, aby si každý žák zařídil Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu neurčitou (cca 250 Kč) (vystaví obvodní lékař). Povinná výbava na praxi, kterou si musí každý zajistit je: pracovní oděv (montérky, nepromokavá bunda, pracovní rukavice, pokrývka hlavy, pevná pracovní obuv, gumáky). Již od prvního vyučovacího týdne si tyto pomůcky vezměte s sebou na DM.

Teorie jízdy – studenti, kteří zvolili směr CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ oboru agropodnikání či veterinářství učebnice (cena cca 300,- Kč)

Jezdectví – studenti, kteří zvolili směr CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ oboru agropodnikání či veterinářství!!!; budou mít povinně pevnou obuv s hladkou podrážkou a 1 cm vyčnívajícím podpatkem (hrubý vzorek není vhodný), chrániče holení „čapsy“ – nahradí jezdecké boty, pokud si chcete koupit jezdecké boty, stačí levné gumové, jezdeckou přilbu s tříbodovým uchycením, pohodlný starší „přiléhavý“ oděv pro jízdu na koni, teplou vestu nebo starší svetr, rukavice, bičík, doporučená je vesta nebo páteřní pás.

Ostatní informace

SRPŠ – příspěvek SRPŠ činí 250 Kč na školní rok/žáka (z fondu je následně hrazen příspěvek na exkurzi – 100 Kč na žáka, prospěchová stipendia na konci školního roku – průměrný prospěch do 1,15 – 1000 Kč, do 1,5 – 700 Kč, do 1,8 – 500 Kč, květiny maturantům, desky na maturitní vysvědčení, knihy do školní knihovny, cestovní výdaje na soutěže, reprezentaci školy…). Částku je možné zaplatit do konce ledna příslušného školního roku.

Jezdecký klub při SZeŠ – členský příspěvek činí na školní rok 1400 Kč. Kroužky probíhají každý den. Podmínkou je členství v klubu. Úvodní schůzka pro členy bude počátkem září.  Členové jezdeckého klubu se účastní kroužků voltiž, vozatajství a jezdectví bezplatně. Žáci, kteří jsou členy klubu, mohou reprezentovat školu v jezdeckých soutěžích.

Lyžařský výcvik – je součástí vzdělávacího plánu 1. ročníků. Ve školním roce se uskuteční v lednu 2021. Náklady výcviku jsou cca 4 000 Kč (ubytování, strava, permanentka). S sebou je možné vzít sjezdové lyže nebo snowboard. Do konce září je nutné složit zálohu 1000,- Kč.

Adaptační program – žáci 1. ročníků se se souhlasem rodičů účastní tříhodinového adaptačního programu pod vedením výchovných poradců školy. Program je pro žáky zdarma a slouží k seznámení se spolužáky či utužení kolektivu.

Exkurze – nemáme výlety, pořádáme odborné exkurze – v 1. ročníku všeobecné zaměření – v případě 2 denní varianty  jsou předpokládané náklady 1000 až 1 500,- Kč/žák dle obsahu

Souhlasy rodičů – po zahájení školního roku budou rodičům předány k podpisu souhlasy s poskytováním psychologických služeb na půdě školy, s testováním na omamné látky a souhlas s pořizováním video a fotografických záznamů na půdě školy pro školní účely. Podepsané souhlasy budou, pokud nebude požadováno jinak, platné po celou dobu studia na škole.

Kopírování – studenti mají možnost kopírování v hlavní budově školy. Kopie A4 vychází na 2,00 Kč.

Šatny – běžné věci (přezůvky, plášť, cvičební úbor apod.) si žáci ukládají do uzamykatelných skříněk (každý žák si přinese hned první den visací zámek). Pracovní oděv a jezdecké potřeby jsou ukládány do speciální šatny s jednotlivými uzamykatelnými skříňkami (žáci i do této šatny si přinesou visací zámek).

Skříňky na cennější věci – studenti si mohou oproti vratné záloze 200 Kč pronajmout v prostorách šaten menší uzamykatelnou skříňku na cennější věci.

Přístup k internetu – v prostorách školy i na DM je volný přístup k internetu, ( včetně wi-fi)

Volnočasové aktivity – po vyučování mají zájemci možnost zdarma navštěvovat řadu kroužků v areálu školy či na domově mládeže (jezdectví, voltiž, vozatajství, chovatelství, pěstitelství, kynologie, agility, chemický kroužek, biologický kroužek, kroužek inseminace a vpravování embryí, rozvoj venkova a agroturistika, fotografování, keramika, lukostřelba, vaření, kroužek ručních prací, sportovní aktivity…) – v závislosti na zájmu

Omlouvání absence – rodič oznamuje nepřítomnost žáka třídnímu učiteli pomocí mobilního telefonu, e-mailu, komunikačního systému „komens“ v aplikaci BAKALÁŘi na webu školy.
Po příchodu do školy musí žák do 3 dnů předložit písemnou omluvenku v omluvném listu.
Podrobně – viz školní řád (umístěn na webu školy, vytištěný v každé třídě), rodiče v září potvrdí seznámení se s tímto dokumentem.

Sledování prospěchu – prospěch žáka je možné sledovat v Přehledu klasifikace, který obdrží každý žák (zjednodušená žákovská knížka). Je žádoucí, aby se rodič alespoň jednou měsíčně seznámil s prospěchem žáka a stvrdil tak svým podpisem v Přehledu klasifikace. Dále je možné aktuální klasifikační data sledovat na stránkách školy v sekci Pro studenty nebo Pro rodiče – Prospěch a docházka – Vstup do aplikace Bakaláři, kde jsou průběžně aktualizovány známky z jednotlivých předmětů. Pro vstup do aplikace jsou nutné přístupové údaje, které žáci obdrží v průběhu září. Rodiče obdrží své přístupové údaje na první rodičovské schůzce v listopadu.

Dokumenty, které bude třeba donést do školy při nástupu v září:

 • Vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku – obvykle 9. třída ZŠ
 • Průkazkovou fotografii – pro naskenování do evidence školy – následně použita do průkazu studenta.
 • Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (nechte si jej včas vystavit).