Menu

Pro nastupující studenty

Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku SZeŠ Lanškroun

Zahájení školního roku 2023/2024 na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun je plánováno na pondělí 4. září 2023.


Ubytování

Na domově mládeže mají zajištěno ti žáci, kteří zaslali vyplněnou přihlášku. Přihláška platí vždy na aktuální školní rok.

Přihláška na DM  —  Formulář přihlášky k ubytování na domově mládeže

Ubytování je hotelového typu, třílůžkové pokoje, cena 1400,- Kč/měsíc.
Pokud máte zájem o ubytování, zašlete vyplněnou přihlášku na adresu školy nejpozději do 15. 6. 2023.
Potvrzení o přijetí na DM nezasíláme.

Informace pro přihlášené k ubytování

Nástup k ubytování je v neděli 3. září 2023 od 14 do 20 hodin.

Budete potřebovat:

 • osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv s měkkou podrážkou, lehkou a neklouzavou
 • osobní potřeby, mýdlo, ručník, žínku, pastu na zuby, své léky
  • šicí potřeby
  • příbor, případně nádobí k vaření, je možno zapůjčit i na DM
 • povlečení, lehkou deku (jako přehoz)
 • budík
 • dvě fotografie, průkaz zdravotního pojištění, občanský průkaz
 • pokud budete mít vlastní kolo, které splňuje bezpečnostní předpisy, je nutné mít zámek a helmu na kolo!

Stravování ve školní jídelně

Jídelna zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky (110 Kč – 5 jídel; resp. 35 Kč – oběd) a obědy pro ostatní. Druhé večeře nevaříme. Strava začíná snídaní v pondělí a končí obědem v pátek. Stravu si každý žák objednává dle vlastních požadavků. Bližší informace viz Školní jídelna.

V jídelně je nainstalován automatizovaný bezstravenkový systém a žáci se stravují prostřednictvím čipu, který je vydán po zaplacení 150,- Kč v hotovosti (peníze na čip s sebou 1. den školy) a ponechán po celou dobu studia. Čip slouží zároveň pro vstup do budov školy, takže ho musí mít každý, bez ohledu na to, jestli se stravuje ve školní jídelně či nikoliv. Záloha bude vždy zaplacena zpět při navrácení funkčního čipu. V případě ztráty nebo zničení čipu záloha vrácena nebude, je však v zájmu strávníka, aby toto urychleně nahlásil vedoucí jídelny. Od tohoto okamžiku bude platnost čipu ukončena a znemožněno tak vybrání stravy.

Objednávání stravy je možné několika způsoby:

 • Strávník si sám navolí požadovanou stravu na objednávkovém terminálu v jídelně, a to až 4 týdny dopředu, dle zveřejněného jídelníčku.
 • Strávník si objedná stravu u vedoucí jídelny, následně pouze upravuje u terminálu změny, případně odhlášky stravy.
 • Strávník si objedná stravu na stravovacím portálu školní jídelny (https://strav.nasejidelna.cz/0130/login) – po přihlášení do svého účtu

Pro přihlašování, rušení a změny doporučujeme využít on-line technologii přes PC nebo mobilní telefon.

Při neodhlášení stravy je nárok na zvýhodněnou cenu 1. den nepřítomnosti, další dny budou odečítány za plnou cenu, včetně režie.

Objednávání stravy je podmíněno dostatečným peněžním kreditem (stav kreditu je viditelný v osobním účtu na stravovacím portálu):

 • Peníze je možno zasílat z účtu na náš účet č.2111075178/2700. Doporučujeme založit trvalé příkazy tak, aby peníze byly k  poslednímu dni předcházejícího měsíce na účtu školy, tj. 1. platba k 26. 8. 2023. Výši záloh si určuje strávník tak, aby mu pokryly stravné a ubytování. Doporučená výše činí 3.600 Kč za stravu a ubytování. Zálohy budou vyúčtovány až při ukončení stravování (zpět na účet, z kterého peníze přicházejí). Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte nebo do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno dítěte.
 • Peníze je možno složit také v hotovosti u vedoucí jídelny v jakékoliv výši, aby pokryly objednávky.

Všechny způsoby je možno i kombinovat. Zůstatek peněžního kreditu se strávníkovi zobrazuje na objednávkovém terminálu a v osobním účtu na stravovacím portálu.

Z kreditu se také odečítá částka za ubytování, a to k 5. dni v měsíci.

Upozorňujeme, že v případě vyčerpání kreditu systém neumožňuje vydat stravu. Strava přihlášená a neodebraná, bude z kreditu odečtena jako odebraná.

Na nástěnce u objednávkového terminálu je vyvěšen jídelníček minimálně na 14 dnů dopředu. Výběr si může strávník libovolně měnit až do doby uzavření objednávek do 13.00 hod. předcházejícího pracovního dne.

Žáci budou s obsluhou terminálů, s přidělením přístupových kódů do on-line aplikace i dalšími podrobnostmi seznámeni hromadně 1. den školního roku, zakoupí si čipy a v případě zájmu si mohou již 4. 9. 2023 zajít na oběd. (Uvaříme větší hrnec, aby vyšlo na všechny zájemce. 🙂 )

Telefonický kontakt na jídelnu je 465 324 612, email na jídelnu: jidelna@szes-la.cz

Přihláška k odběru obědů Přihláška k celodennímu stravování
Přihláška ve formátu *.docx (MS Word) Přihláška ve formátu *.docx (MS Word)
Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe) Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe)

Aktualizace provedena 12. 5. 2023


Učebnice a pomůcky na výuku

Anglický jazyk – učebnice Maturita Solutions Pre-intermediate, 3. vydání, nakladatelství Oxford University Press; učebnice si žáci zakoupí sami (cena cca 800 Kč za novou učebnici a pracovní sešit)  před začátkem školního roku, škola hromadně objedná časopis Gate (cena 330 Kč).

Český jazyk – učebnice hromadně objedná škola v září, materiál je na 4 roky (cena cca 460 Kč), na každý rok čítanka (cca 135 Kč).

Matematika – sbírky a pracovní sešity (1. díl cca 120 Kč), techambition.com (cca 200 Kč/rok) – hromadně objedná škola, kalkulačka (nejlépe CASIO fx-350ES Plus resp. CASIO fx-350CE X). Pozor, kalkulačku Casio fx 991 CEX nelze použít při maturitě z matematiky.

Dějepis– student si sám zakoupí učebnici pro výuku v 1. ročníku: Čornej, Petr a kol. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny, Praha: SPN, 2016. (cca 260Kč)

Tělesná výchova – venkovní a halová sportovní obuv, sportovní oblečení.

Biologie, chemie, veterinární předměty – laboratorní plášť, pracovní sešit do biologie (cca 100 – 150 Kč)

Veterinární předměty – učebnice nemají, učitelé jim poskytují učební látku formou prezentací nebo e-learningových kurzů.

Další učebnice si mohou žáci vypůjčit od školy – půjčovné na školní rok je 10,- Kč/ kus (základy mechanizace, praxe…).

Starší učebnice studenti prodávají formou inzerátů na nástěnce ve vestibulu školy.

Praxe – Většina praxí v 1. ročnících obou oborů probíhá v odborných učebnách ve škole nebo na školním statku. Před nástupem do školy je nutné, aby si každý žák zařídil Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství na dobu neurčitou (cca 250 Kč) (vystaví obvodní lékař). Povinná výbava na praxi, kterou si musí každý zajistit je: pracovní oděv (montérky, nepromokavá bunda, pracovní rukavice, pokrývka hlavy, pevná pracovní obuv, gumáky). Již od prvního vyučovacího týdne si tyto pomůcky vezměte s sebou na DM.

Teorie jízdy – studenti, kteří zvolili směr CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ oboru agropodnikání či veterinářství učebnice (cena cca 300,- Kč)

Jezdectví – studenti, kteří zvolili směr CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ oboru agropodnikání či veterinářství!!!; budou mít povinně pevnou obuv s hladkou podrážkou a 1 cm vyčnívajícím podpatkem (hrubý vzorek není vhodný), chrániče holení „čapsy“ – nahradí jezdecké boty, pokud si chcete koupit jezdecké boty, stačí levné gumové, jezdeckou přilbu s tříbodovým uchycením, pohodlný starší „přiléhavý“ oděv pro jízdu na koni, teplou vestu nebo starší svetr, rukavice, bičík, doporučená je vesta nebo páteřní pás.


Ostatní informace

SRPŠ – příspěvek SRPŠ činí 250 Kč na školní rok/žáka (z fondu je následně hrazen příspěvek na exkurzi – 100 Kč na žáka, prospěchová stipendia na konci školního roku – průměrný prospěch do 1,15 – 1000 Kč, do 1,5 – 700 Kč, do 1,8 – 500 Kč, květiny maturantům, desky na maturitní vysvědčení, knihy do školní knihovny, cestovní výdaje na soutěže, reprezentaci školy…). Částku je možné zaplatit do konce ledna příslušného školního roku.

Jezdecký klub při SZeŠ – členský příspěvek činí na školní rok 1400 Kč. Kroužky probíhají každý den. Podmínkou je členství v klubu. Úvodní schůzka pro členy bude počátkem září.  Členové jezdeckého klubu se účastní kroužků voltiž, vozatajství a jezdectví bezplatně. Žáci, kteří jsou členy klubu, mohou reprezentovat školu v jezdeckých soutěžích.

Lyžařský výcvik – je součástí vzdělávacího plánu 1. ročníků. Ve školním roce se uskuteční v lednu 2022. Náklady výcviku jsou cca 4 000 Kč (ubytování, strava, permanentka cca 1 500 Kč). S sebou je možné vzít sjezdové lyže nebo snowboard. Do konce září je nutné složit zálohu 1000,- Kč.

Adaptační program – žáci 1. ročníků se účastní třídenního adaptačního programu pod vedením výchovné poradkyně a metodičky prevence školy. Program je pro žáky zdarma a slouží k seznámení se spolužáky či utužení kolektivu, k poznání školního prostředí, města a jeho okolí.

Exkurze – nemáme výlety, pořádáme odborné exkurze – v 1. ročníku všeobecné zaměření – v případě 2 denní varianty  jsou předpokládané náklady 1000 až 1 500,- Kč/žák dle obsahu

Souhlasy rodičů – po zahájení školního roku budou rodičům předány k podpisu souhlasy s poskytováním psychologických služeb na půdě školy, s testováním na omamné látky a souhlas s pořizováním video a fotografických záznamů na půdě školy pro školní účely. Podepsané souhlasy budou, pokud nebude požadováno jinak, platné po celou dobu studia na škole.

Kopírování – studenti mají možnost kopírování v hlavní budově školy. Kopie A4 vychází na 2,00 Kč. Na kopie distribuované učiteli v jednotlivých předmětech se vybírá jednotná částka 200,– Kč na začátku školního roku.

Šatny – běžné věci (přezůvky, plášť, cvičební úbor apod.) si žáci ukládají do uzamykatelných skříněk (každý žák si přinese hned první den visací zámek). Pracovní oděv a jezdecké potřeby jsou ukládány do speciální šatny s jednotlivými uzamykatelnými skříňkami (žáci i do této šatny si přinesou visací zámek).

Skříňky na cennější věci – studenti si mohou oproti vratné záloze 200 Kč pronajmout v prostorách šaten menší uzamykatelnou skříňku na cennější věci.

Přístup k internetu – v prostorách školy i na DM je volný přístup k internetu, ( včetně wi-fi)

Volnočasové aktivity – po vyučování mají zájemci možnost zdarma navštěvovat řadu kroužků v areálu školy či na domově mládeže (jezdectví, voltiž, vozatajství, chovatelství, pěstitelství, kynologie, agility, biologický kroužek, kroužek inseminace a vpravování embryí, rozvoj venkova a agroturistika, fotografování, keramika, lukostřelba, vaření, kroužek ručních prací, sportovní aktivity…) – v závislosti na zájmu

Omlouvání absence – rodič oznamuje nepřítomnost žáka třídnímu učiteli pomocí mobilního telefonu, e-mailu, komunikačního systému „komens“ v aplikaci BAKALÁŘi na webu školy.
Po příchodu do školy musí žák do 3 dnů předložit písemnou omluvenku v omluvném listu.
Podrobně – viz školní řád (umístěn na webu školy, vytištěný v každé třídě), rodiče v září potvrdí seznámení se s tímto dokumentem.

Sledování prospěchu – prospěch žáka je možné sledovat ve webové aplikaci systému Bakaláři (https://bakalari.szes-la.cz/login) odkaz je též na stránkách školy v sekci Pro studenty nebo Pro rodiče – Prospěch a docházka – Vstup do aplikace Bakaláři, kde jsou průběžně aktualizovány známky z jednotlivých předmětů. Pro vstup do aplikace jsou nutné přístupové údaje, které žáci obdrží v průběhu září. Rodiče obdrží své přístupové údaje na první rodičovské schůzce v listopadu, pokud se nezúčastnili úvodní schůzky v červnu.

Dokumenty, které bude třeba donést do školy při nástupu v září:

 • Vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku – obvykle 9. třída ZŠ
 • Průkazkovou fotografii – pro naskenování do evidence školy – následně bude vrácena.