Menu

Profesní kurzy


KURZ pro výkon obecných zemědělských činností

Plán kurzu vychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství Č.j. 35271/2010-13090 dne 14.12.2010 a jeho délka je stanovena na 300 vyučovacích hodin, z nichž 171 hodin probíhá v pátek a v sobotu od 8h do 16h  přímo ve škole. Zbytek je věnován praxi, samostudiu formou e-learningu a tvorbě podnikatelského projektu.

Ing. Miluše Klížová


KURZ pro obsluhu čelního nakladače a obsluhy stavebních strojů

Účastníci získají průkaz obsluhy čelního nakladače na traktor a stavebních strojů v duchu vyhlášky ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registrace č. 77/1965 Sb.
Kurz je určen pro studenty SZeŠ s řidičským oprávněním sk. T

Ing. Vlastimil Šimko