Menu

Školní soutěže

Biologické soutěže

Biologické soutěže od minulého školního roku mají poněkud jiný charakter. Pro neúměrnou složitost a to jak na přípravu, tak i po stránce obsahové, jsme ustoupili od pořádání školních kol biologické olympiády. Poslední dva ročníky už bylo nutné žáky do účasti vysloveně nutit a jejich úspěšnost se pohybovala do 30%. Stále považuji biologickou olympiádu za velmi zajímavou, ale její náročnost se již vzdálila od reálných znalostí i těch nejlepších studentů, což opakovaně vedlo k frustraci a nezájmu.

Proto jsme od školního roku 2015/2016 rozběhli spolu s Ing. Irenou Ehlovou školní variantu přírodovědné soutěže v poznávání živočichů a rostlin. Naším cílem je kromě testování vlastních znalostí z praktické biologie také motivovat žáky k samostudiu.

V letošním školním roce 2016/2017 soutěžíme celkem ve čtyřech kolech: podzimní (uskutečnilo se 19. 9.) zimní (proběhlo 26. 1.) jarní (proběhne v dubnu) a letní (proběhne v červnu). Každé kolo pak má nějaké tematické zaměření. Lednové se třeba soustředilo na zimní botaniku a běžné živočichy v lidských příbytcích. Vítězem obou prvních kol se stala studentka 2. C Blanka Gregorová.

František Teichmann


Matematické soutěže

Každoročně se naši žáci účastní školního a oblastního kola regionální matematické soutěže žáků středních odborných škol.

ŠKOLNÍ KOLO

Školního kola se účastní studenti, kteří se doborovolně přihlásí, aby si vyzkoušeli nejen svoje matematické znalosti, logické myšlení, ale také atmosféru soutěžení, při které se projeví nervozita a stres. Učivo matematiky v soutěžních úlohách obohacujeme o zajímavé logické úlohy. Studenti na prvních třech místech v každé kategorii jsou odměňováni velmi pěknými cenami. Matematické hodinky, hrníček s důležitými vzorci, kalkulačka, matematický polštářek, či bloky pro další procvičování matematických příkladů jsou některé z nich.

Všichni zúčastnění dostávají sladkou pozornost, nově také možnost zahrát si bowling.

Pěkné ceny včetně občerstvení jsou hrazeny z fondu SRPŠ. Děkujeme.

OBLASTNÍ KOLO

Matematické klání poté pokračuje v oblastním kole, které se koná na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí.

Každoročně držíme našim studentům pěsti pro úspěch i v oblastním kole a mnohdy se dočkáme velmi pěkných výsledků.

Letošní soutěž ZDE.

Mgr. Lenka Tejklová


Anglická regionální konverzační soutěž „Enjoy English“

Tradičně každý rok na naší škole koncem listopadu probíhá soutěž „Enjoy English“ v anglické konverzaci. Počet studentů již dosahuje 80 a to z jedenácti středních odborných škol z Pardubického regionu.

Do konverzační ústní části vybíráme jenom ty nejlepší studenty po písemném rozřazovacím testu v  kategorii A (3. a 4. ročníky) s úrovní B2 a v  kategorii B (1. a 2. ročníky) s úrovní B1. Studenti v obou kategoriích ústní části soutěží ve dvojicích pod vedením zkoušejícího z poroty. Opravdu jsme velmi mile překvapeni, jak spolu studenti vzájemně dokáží lehce komunikovat. V obou kategoriích se výherci mohou těšit na krásné věcné ceny a diplomy.

K úspěšné realizaci soutěže nám pomáhá tým učitelů z ostatních odborných škol, kteří fungují jako hodnotitelé v obou porotách a navíc nám také opravují písemné testy. Soutěž je navíc každoročně finančně podpořena z MŠMT Pardubického kraje. Na závěr už zbývá jenom dodat, že se již teď vyučující i studenti těší na další ročník této soutěže.

Letošní soutěž ZDE.

Martina Tomková a Petra Zíková


Sportovní soutěže

Naši žáci se každoročně zapojují do sportovních soutěží. Na podzim se pravidelně družstvo dívek i chlapců účastní okrskového turnaje ve florbalu a v květnu si obě družstva zasoutěží na zimním stadionu v České Třebové v rámci akce 10 dní florbalu. V 1. ročníku mají žáci možnost účasti na přespolním běhu v Kypuši a běhu do sjezdovky. V dubnu se štafeta 10 žáků pravidelně účastní běžeckého závodu Juniorský maraton, který se vždy koná v krajském městě.

Mgr. Lenka Chrobáková