Menu

Školní soutěže

Biologické soutěže

Biologické soutěže od minulého školního roku mají poněkud jiný charakter. Pro neúměrnou složitost a to jak na přípravu, tak i po stránce obsahové, jsme ustoupili od pořádání školních kol biologické olympiády. Poslední dva ročníky už bylo nutné žáky do účasti vysloveně nutit a jejich úspěšnost se pohybovala do 30%. Stále považuji biologickou olympiádu za velmi zajímavou, ale její náročnost se již vzdálila od reálných znalostí i těch nejlepších studentů, což opakovaně vedlo k frustraci a nezájmu.

Proto jsme od školního roku 2015/2016 rozběhli spolu s Ing. Irenou Ehlovou školní variantu přírodovědné soutěže v poznávání živočichů a rostlin. Naším cílem je kromě testování vlastních znalostí z praktické biologie také motivovat žáky k samostudiu.

V letošním školním roce 2016/2017 soutěžíme celkem ve čtyřech kolech: podzimní (uskutečnilo se 19. 9.) zimní (proběhlo 26. 1.) jarní (proběhne v dubnu) a letní (proběhne v červnu). Každé kolo pak má nějaké tematické zaměření. Lednové se třeba soustředilo na zimní botaniku a běžné živočichy v lidských příbytcích. Vítězem obou prvních kol se stala studentka 2. C Blanka Gregorová.

František Teichmann

Matematické soutěže

V březnu 2017 se naši studenti zúčastnili 35. ročníku regionální matematické soutěže studentů SOŠ, SOU a SPŠ v Ústí nad Orlicí. V nemalé konkurenci středních odborných škol obsadili pěkná místa. V kategorii S1 Martina Sekaninová 20. místo a Leona Hejlová 37. místo ze 45 soutěžících, v kategorii S2 Jana Zajícová 7. místo a Zdeňka Hicklová 27. místo ze 34 soutěžících, v kategorii S3 Denisa Moravcová 14. místo a Jana Vlasáková 23. místo ze 37 soutěžících a v kategorii  S4 Eliška Jiroušková 16. místo a Sabina Skalická 25. místo z 25 soutěžících.

V konkurenci mnoha škol zejména technického a ekonomického zaměření považuji tato umístění za úspěšná. Cílem účasti na této soutěži bylo nejenom porovnání schopností našich žáků s žáky jiných škol, ale hlavně upevnění zájmu o oblast matematiky a zúročení jejich předchozí práce.

Blahopřeji studentům k pěkným výsledkům a věřím, že se budou i nadále věnovat matematice nad rámec studijních povinností.

Mgr. Lenka Tejklová

Deutsch macht Spaß!

Tradičně i letos 21.11. 2012 proběhla na naší škole regionální soutěž v německém jazyce „Deutsch macht Spaß“. Soutěže se zúčastnilo celkem 27 studentů ze šesti škol z celého regionu. Atmosféra byla napjatá až do poslední chvíle. Účastníci byli zařazeni do dvou kategorií podle stupně jazykové úrovně. Všichni studenti absolvovali nejprve písemný test, který ty nejlepší z nich posunul do ústní části. Poté pět nejlepších studentů z každé kategorie bojovalo o nejlepší umístění. Konverzační část u vyšších ročníků byla koncipována podle státní maturitní zkoušky. Studenti nižších ročníků zde změřili své znalosti v popisu obrázků a konverzaci na určité téma.

Soutěž proběhla v příjemné atmosféře naší školy. Ve vyšší kategorii A suverénně zvítězil student David Miffek z VOŠ a SŠ Česká Třebová, který svým nádherným výkonem ohromil celou porotu. V nižší kategorii B obsadila první místo Michaela Koukolová z VOŠ a SPgŠ Litomyšl. Jsme velice rádi, že letošní soutěž mohla proběhnout za finanční podpory MŠMT Pardubického kraje. Za sebe bych chtěla poděkovat mé kolegyni Petře Zíkové, která mně pomáhala s organizací soutěže na naší škole. Poté patří mé díky všem kolegyním z ostatních škol za oporu při hodnocení výkonů studentů v porotách. Pevně věřím, že se s některými ze studentů ještě uvidíme v příštím školním roce. Maturujícím studentům pak přeji krásné výsledky u maturitní zkoušky z německého jazyka. Martina Tomková

Soutěž „Reise durch Österreich“

Ve školním roce 2012 – 2013 se studenti německého jazyka ze všech ročníků zúčastnili soutěže „Reise durch Österreich“, kterou pořádala redakce časopisu Freundschaft spolu s rakouským velvyslanectvím v Praze. Po namáhavé práci a odpovědi na otázky v deseti číslech časopisu se studenti konečně dočkali odměny za správné odpovědi, protože obsadili třetí místo v naší republice. Navíc tři z výherců včetně učitelů byli pozváni na slavnostní předání cen v rakouském velvyslanectví v Praze 21.6. 2013. Ostatní studenti měli možnost doprovázet skupinu a zúčastnit se velmi zajímavé prohlídky Prahy samozřejmě v německém jazyce. Tři vybrané studentky byly nadšeny z návštěvy velvyslanectví, a proto dnes všichni říkají „Deutsch lernen macht Spaß“.

Martina Tomková, Petra Zíková

Florbalový turnaj v Pardubicích

V listopadu jsme se zúčastnili s chlapci florbalového turnaje, který pořádala Regionální rada Severovýchod. Hrálo se ve sportovní hale Dašická v Pardubicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z našeho kraje. Chlapci hráli velmi dobrý florbal, ale na ty nejlepší týmy zejména z pardubických škol jsme nestačili. Na našem nepříznivém výsledku se také velkou měrou podílel i rozhodčí.

O přestávce probíhala doprovodná soutěž zaměřená na znalost Evropské unie, našeho regionu i projektů dotovaných z Regionálního operačního programu Severovýchod. Zde naši studenti prokázali znalosti a vyhráli zajímavé ceny.

Mgr. Lenka Chrobáková

Florbal dívek

Na začátku prosince jsme se zúčastnily okrskového kola dívek ve florbalu. Turnaj se konal stejně jako loni na PSŠ v Letohradě. Skupinu tvořila 3 družstva a pouze vítěz postupoval do okresního kola.

Po loňské zkušenosti jsme si šance na vítězství nedávaly, ale opak se stal pravdou. Do prvního zápasu jsme „vlétly“ kosmickou rychlostí a než se soupeřky z Gymnázia Žamberk rozkoukaly, už jsme vedly 5:0. Konečný výsledek zápasu 9:3 pro nás. Druhý zápas s domácími byl ještě povedenější. Naše brankařka si udržela čistý štít a my jsme soupeřky doslova rozstřílely 8:0.

 Ještě před vánočními prázdninami jsem se s děvčaty zúčastnila okresního kola   v Brandýse nad Orlicí. Našimi soupeřkami byla děvčata z Gymnázia Česká Třebová a SOU Choceň. Hrály jsme pěkný florbal, ale na nejlepší to nestačilo. Do krajského kola postoupila děvčata z SOU Choceň.

Lenka Chrobáková