Menu

GDPR

Jmenování pověřence

Správce: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun, IČ 00087670 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  1. ID datové schránky:     5b36car
  2. adresa sídla:                 Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3. telefonní číslo:             703 140 006, 733 281 378, 732 464 854
  4. e-mail:                           poverenec@gdprdoskol.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky