Menu

Domov mládeže SZeŠ Lanškroun

 

Domov mládeže poskytuje žákům SZeŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy. Domov mládeže vytváří vhodné podmínky pro studium a pro využití volného času. O výchovu a bezproblémový chod DM pečuje šest pedagogických pracovníků a pět provozních zaměstnanců.

Kde nás najdete: DM se nachází na okraji města u výpadové silnice na Českou Třebovou a Svitavy. Jedná se o pětipodlažní budovu, která prošla v uplynulých třech letech celkovou rekonstrukcí (za čerpací stanicí Agrochem). GPS: 49°54’20.899″N, 16°35’53.937″E  ukázat na mapě.

Cena za ubytování na DM činí za měsíc 1 400,- Kč. (od 1. 3. 2022)
Ubytovací kapacita je 184 lůžek.

Vždy na začátku roku jsou ubytovaní žáci seznámeni s Vnitřním řádem DM, který musí dodržovat. Přijetí na DM je nenárokové, každý žák si podá přihlášku k ubytování nejpozději k 15.6. Tato přihláška platí vždy jeden rok. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých výchovných skupin podle ročníků. Složení výchovných skupin je na bázi neformálního charakteru. Ubytování je hotelového typu v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí každého podlaží je vybavená kuchyňka s klubovnou, které jsou plně k dispozici našim žákům. Dále mají ubytovaní žáci možnost využít jednu učebnu vybavenou PC s připojením k internetu a také mají možnost připojení s vlastním PC k internetu přes wifi. Nově žáci využívají hudební zkušebnu.

Domov mládeže umožňuje ubytovaným žákům zůstávat přes víkend v době akcí pořádaných školou nebo domovem mládeže.(Dny otevřených dveří apod.) O možnosti ubytování je žák vždy dopředu informován a svoji účast stvrzuje podpisem. Žák nic nedoplácí, cena je zahrnuta v měsíční paušální platbě!

Na Domově mládeže fungují zájmové kroužky, kterými se snažíme žákům nabídnout různé volnočasové aktivity. Je to kroužek keramický, lukostřelecký, ICT, fotografický, výtvarný, vaření a další. Mimo tyto pravidelné aktivity pořádáme zájezdy např. do krytého plaveckého bazénu, lanového centra apod.

Domov mládeže v rámci doplňkové činnosti, v době nepřítomnosti žáků ( prázdniny, svátky, víkendy ), poskytuje ubytování veřejnosti.

Cena za ubytování pro cizí zájemce je od 250,- Kč za noc. Bližší informace na telefonu.

V době letních prázdnin pro studenty využívajících ubytování na domově mládeže během prázdninové praxe je cena za ubytování 70,– Kč na osobu za noc. Stravování se řeší individuálně (s ohledem na provoz školní jídelny).

Bc. Bohdan Melnyk, 16. 6. 2023

Přihláška na DM  —  Formulář přihlášky k ubytování na domově mládeže

Vnitřní řád DM —  platný pro aktuální školní rok


Kontakty na DM SZeŠ Lanškroun

Poštou Telefonem E – mailem
Domov mládeže
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
Nádražní 922
563 01 Lanškroun
724 858 753 melnyk@szes-la.cz
(vedoucí domova mládeže)
dm@szes-la.cz

 

Pro studenty ubytované na DM SZeŠ Lanškroun

Způsob úhrady za ubytování:

  • převodním příkazem na číslo účtu 2111075178/2700
  • variabilní symbol : rodné číslo žáka, bez variabilního symbolu nelze platbu správně přiřadit
  • do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno a ročník dítěte
  • v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách ve školní jídelně (SZeŠ Lanškroun)
  • výše úhrady za měsíc činí 1 400,- Kč


Pro studenty ubytované na DM SOŠ a SOU Lanškroun

Způsob úhrady za ubytování:

  • převodním příkazem na číslo účtu 15331611/0100
  • variabilní symbol : rodné číslo žáka, konstantní symbol : 308
  • do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno a ročník dítěte
  • v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na pokladně školy (SOŠ a SOU Lanškroun)
  • výše úhrady za měsíc činí 1 400,- Kč

 

Zaměstnanci domova mládeže
Vedoucí vychovatel Bc. Bohdan Melnyk
Vychovatelé Blanka Maixnerová, Eva Řeháková, Ivana Pekařová, Marie Martínková, Peter Bistár
Vrátné Renata Malá, Magdaléna Hamplová
Uklízečky Iveta Jašniaková, Blažena Pončochářová
Údržbář Zdeněk Špinler, Tomáš Husák

 

Několik obrázků ze společných prostor a pokojů domova mládeže