Menu

Domov mládeže SZeŠ Lanškroun


Ochrana zdraví a provoz na Domově mládeže Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně

 • Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným, při donesení minimálně 2 ks roušek + sáček na jejich uložení (v případě potřeby, positivní test na COVID 19).
 • Při vstupu do budovy provede ubytovaný na určeném místě (vrátnice) desinfekci rukou.
 • Návštěvy na pokojích jsou zakázány, klubovny jsou uzamčené, výtahem jezdí pouze v nutném případě (nastěhování věcí při příjezdu).
 • Každý týden při odjezdu z domova mládeže ubytovaný odváží domů na vyprání své ložní prádlo a osobní věci.
 • Při opakovaném nedodržování hygienických a organizačních pravidel může být ubytovanému po upozornění ukončeno ubytování na domově mládeže.
 • Při podezření na možné příznaky COVID 19, ubytovaný nesmí do domova mládeže vstoupit. V případě, že se tyto příznaky projeví po vstupu do budovy, neprodleně toto oznámí vedoucímu vychovateli (nebo pracovníkovi, který má směnu) a bude umístěn do izolační místnosti, kde vyčká na příjezd rodiče (zákonného zástupce).

Tento dokument nabývá platnosti pro naše ubytovací zařízení od 31. 8. 2020 včetně.

Všem děkuji za dodržování pravidel a žádám Vás o spolupráci.

V Lanškrouně dne 27. 8. 2020

Vypracoval: Bc. Melnyk Bohdan –Vedoucí vychovatel DM


 

Domov mládeže poskytuje žákům SZeŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy. Domov mládeže vytváří vhodné podmínky pro studium a pro využití volného času. O výchovu a bezproblémový chod DM pečuje šest pedagogických pracovníků a pět provozních zaměstnanců.

Kde nás najdete: DM se nachází na okraji města u výpadové silnice na Českou Třebovou a Svitavy. Jedná se o pětipodlažní budovu, která prošla v uplynulých třech letech celkovou rekonstrukcí ( za čerpací stanicí Agrochem ). GPS: 49°54’20.899″N, 16°35’53.937″E  ukázat na mapě.

Cena za ubytování na DM činí za měsíc 1 250,- Kč.
Ubytovací kapacita je 184 lůžek.

Vždy na začátku roku jsou ubytovaní žáci seznámeni s Vnitřním řádem DM, který musí dodržovat. Přijetí na DM je nenárokové, každý žák si podá přihlášku k ubytování nejpozději k 31.7. Tato přihláška platí vždy jeden rok. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých výchovných skupin podle ročníků. Složení výchovných skupin je na bázi neformálního charakteru. Ubytování je hotelového typu v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí každého podlaží je vybavená kuchyňka s klubovnou, které jsou plně k dispozici našim žákům. Dále mají ubytovaní žáci možnost využít dvě učebny vybavené PC s připojením k internetu a také mají možnost připojení s vlastním PC k internetu přes wifi.

Domov mládeže umožňuje ubytovaným žákům 1x za čtrnáct dní zůstávat na DM i o víkendu. Žák nic nedoplácí, cena je zahrnuta v měsíční platbě!

Na Domově mládeže fungují zájmové kroužky, kterými se snažíme žákům nabídnout různé volnočasové aktivity. Je to kroužek keramický, lukostřelecký, ICT, fotografický, výtvarný, vaření a další. Mimo tyto pravidelné aktivity pořádáme zájezdy např. do krytého plaveckého bazénu, lanového centra apod.

Domov mládeže v rámci doplňkové činnosti, v době nepřítomnosti žáků ( prázdniny, svátky, víkendy ), poskytuje ubytování veřejnosti.

Cena za ubytování pro cizí zájemce je od 180,- Kč za noc. Bližší informace na telefonu.

V době letních prázdnin pro studenty využívajících ubytování na domově mládeže během prázdninové praxe je cena za ubytování 60,– Kč na osobu za noc. Stravování se řeší individuálně (s ohledem na provoz školní jídelny).

Přihláška na DM  —  Formulář přihlášky k ubytování na domově mládeže

Vnitřní řád DM —  platný pro aktuální školní rok


Kontakty na DM SZeŠ Lanškroun

Poštou Telefonem E – mailem
Domov mládeže
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
Nádražní 922
563 01 Lanškroun
724 858 753 melnyk@szes-la.cz
(vedoucí domova mládeže)
dm@szes-la.cz

 

Pro studenty ubytované na DM SZeŠ Lanškroun

Způsob úhrady za ubytování:

 • převodním příkazem na číslo účtu 2111075178/2700
 • variabilní symbol : rodné číslo žáka, bez variabilního symbolu nelze platbu správně přiřadit
 • do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno a ročník dítěte
 • v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách ve školní jídelně (SZeŠ Lanškroun)
 • výše úhrady za měsíc činí 1 250,- Kč


Pro studenty ubytované na DM SOŠ a SOU Lanškroun

Způsob úhrady za ubytování:

 • převodním příkazem na číslo účtu 15331611/0100
 • variabilní symbol : rodné číslo žáka, konstantní symbol : 308
 • do údajů pro příjemce platby uveďte celé jméno a ročník dítěte
 • v hotovosti (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na pokladně školy (SOŠ a SOU Lanškroun)
 • výše úhrady za měsíc činí 1 100,- Kč

 

Zaměstnanci domova mládeže
Vedoucí vychovatel Bc. Bohdan Melnyk
Vychovatelé Blanka Maixnerová, Eva Řeháková, Ivana Pekařová, Marie Martínková, Miluše Vaníčková
Vrátné Renata Malá, Hana Marková
Uklizečky Iveta Jašniaková, Blažena Pončochářová
Údržbář Ivan Maco

 

Několik obrázků ze společných prostor a pokojů domova mládeže