Menu

Školní knihovna

Naše škola čte, naše škola čte HODNĚ!

V roce 2004 proběhla za výrazného přispění tehdejší češtinářky PhDr. J. Cvrčkové rozsáhlá reorganizace školní knihovny. Byly vyřazeny poničené či málo půjčované knihy, ale hlavně se celá knihovna přestěhovala do opravených prostor vedle kabinetu českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či poničené knihy) vznikly tak ideální podmínky pro případné zájemce z řad studentů i pracovníků školy. Během několika posledních let se ukázalo, že zájem o četbu mezi mladými čtenáři neklesá, naopak v posledních třech školních letech výrazně přibylo zájemců z řad prvních a druhých ročníků. Studenti si zde najdou cestu ke klasickým dílům světové i české literatury, mezi dvěma tisícovkami svazků však zájemci naleznou také oddechovou literaturu, několik odborných knih zejména z oblasti humanitních věd, přírodovědy a jezdeckého sportu, k výbavě knihovny patří také poezie. Díky finančním příspěvkům z fondu SRPDŠ a díky peněžnímu daru někdejšího pana starosty Ing. M. Košťála se nám v minulých letech podařilo nakoupit několik zajímavých novinek.

Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. R. Janouškové, která pro knihovnu několikrát zajistila významný finanční obnos z evropského grantu projektu Evropa mladýma očima a několika jiných projektů. Z těchto částek jsme v období let 2009 – 2010 financovali nákup většího množství knižních novinek, klasických děl, kterými si studenti mohou doplnit své znalosti. Mezi nové knihy však patří také díla současných českých i zahraničních autorů. Při jejich výběru jsme se snažili zohlednit nové literární trendy, společenskou závažnost s důrazem na problematiku dospívání, ale také zájmy studentů. Roli jistě hrají i zvýšené požadavky k nové maturitě.

Výpůjční fond rozšiřujeme také díky sporadickým darům rodičů a učitelů. Literatura se neustále vyvíjí; za poslední dvacetiletí se objevilo mnoho výrazných autorů, kteří píší nadčasově. Existuje spousta krásných knižních novinek, kvůli nimž stojí za to podstupovat nekonečný boj o peníze. Zájem o klasickou knihu a vzdělání se v naší době podporovat prostě musí. Jinak se výhledově staneme národem čtenářů návodů a snadno manipulovatelnými pasivními konzumenty.

 

V rámci projektu Jazyková gramotnost – základ vzdělání se naše školní knihovna naplnila více než dvěma stovkami nových knih, a to díky čtenářským dílnám, které měly pod vedením učitelů českého jazyka za úkol zkvalitnit čtenářství a čtenářskou gramotnost. Podle reakce studentů se naše snaha a práce na projektu vyplatila. Studenti s velkým zájmem půjčují nové knihy. Hezké nové prostředí a kvalitní nové knihy přitahují mnoho nových čtenářů z řad studentů. Můžeme říci, že NAŠE ŠKOLA ČTE!!! A to je v dnešní době velké plus ve výchově mladých lidí. 🙂