Menu

Prázdninová praxe

Prázdninová praxe ve školním roce 2022/2023

V měsících červenec 2023 a srpen 2023 probíhá praxe dle naplánovaného rozpisu.


NEABSOLVOVÁNÍ PRÁZDNINOVÉ IP BEZ ŘÁDNÉ OMLUVY = 30 NEOMLUVENÝCH HODIN DO PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU!!

V případě nejasností či problémů kontaktujte vedoucí učitelku praxe Ing. Miluši Klížovou

tel.: 731 524 949, e-mail: klizova@szes-la.cz