Menu

Prázdninová praxe

Prázdninová praxe ve školním roce 2021/2022

V měsících červenec 2022 a srpen 2022 probíhá praxe dle naplánovaného rozpisu.


NEABSOLVOVÁNÍ PRÁZDNINOVÉ IP BEZ ŘÁDNÉ OMLUVY = 30 NEOMLUVENÝCH HODIN DO PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU!!

V případě nejasností či problémů kontaktujte vedoucí učitelku praxe Ing. Miluši Klížovou

tel.: 731 524 949, email: klizova@szes-la.cz