Menu

Prospěch a docházka studentů

Pro lepší informovanost rodičů i studentů o průběžných studijních výsledcích byla uvedena do provozu internetová aplikace poskytující chráněný přístup k informacím z evidence školy. Před prvním přihlášením do aplikace je třeba získat ve škole login (přihlašovací jméno) a přístupové heslo.
Na takto zpřístupněných stránkách získá oprávněný uživatel následující informace:

  • některá osobní data studentů s možností editace
  • průběžná klasifikace v jednotlivých předmětech
  • přehled o absenci, neomluvené absemci a absenci v jednotlivých předmětech
  • rozvrhy hodin – jak stalý tak i aktuální včetně změn a suplování
  • výchovná opatření (pochvaly, důtky, …)
  • komunikační systém Komens pro vzájemnou komunikaci uživatele se školou (učiteli, ředitelstvím, apod)
  • přehled o přihlašování a aktivitách na svém účtu

Rodič i student mají vlastní přístupové údaje s rozdílnými právy aktivity v aplikaci.
Pro studenty vyšších ročníků i jejich rodiče zůstávají přihlašovací informace v platnosti.
Rodičům studentů prvních ročníků a studentů, kteří na SZeŠ nově nastoupili, budou přihlašovací informace (login + heslo) předány na první třídní schůzce nebo jiným vzájemně domluveným způsobem.

Případné problémy se vstupem do aplikace můžete konzultovat se správcem nebo zástupcem ředitele.

 

VSTUP DO APLIKACE 🙂