Menu

Školní mlékárna

 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy

ROP NUTS SV II – prioritní osa 4.2

Regionální operační program (ROP) pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod (tvoří ho Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) je programový dokument určující priority regionu pro programovací období 2007-2013.

Globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což by mělo vést ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.

Prostřednictvím investic tohoto projektu se podařilo zlepšit zázemí naší Střední školy hlavně pro praktickou výuku žáků oboru Veterinářství a Agropodnikání. Byla vybudována „minimlékárna“, kde se žáci účastní procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce vlastních technologických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovává se syrové kravské mléko vyprodukované na školním statku a žáci tak mají možnost účastnit se celého výrobního procesu „od A až do Z“. Mléčné výrobky budou končit ve školní jídelně a tak bude efektivně uzavřen celý proces. Nedílnou součástí projektu je i interaktivní učebna s prosklenou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologického zpracování mléka- pasteur. Nejen žáci tak budou moci nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces.


2020

Ocenění MLS Pardubického kraje 2020

Letošní ocenění získal Selský čerstvý sýr – nakládaný.

Výrobky ze školní mlékárny můžete zakoupit přímo v škole.