Menu

Praxe

ORGANIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY

Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální).

Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Je započítána do celkového počtu vyučovacích týdnů.

Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 1 – 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu vyučovacích týdnů. Praxi žáci vykonávají na školním statku, ve smluvních zemědělských podnicích nebo dle možností i v zahraničí.

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.

 

Individuální odborná praxe ve školním roce 2021/22

Individuální odborná praxe (IP) prvních, druhých a zčásti třetích ročníků oboru Agropodnikání a oboru Veterinářství je vykonávána na pracovištích vlastního školní statku (chov skotu, chov koní, malochov a školní mlékárna) a smluvních pracovišť – Caniscentrum, Chovex.a.s. Lanškroun. Letohradská zemědělská a.s.

 

Pracovní doba je dělená, celkový počet hodin za týden je u studentů ve věku

·       do 18. let 30 hod

·       nad 18 let 40 hod

Nástup na IP pro první a druhé ročníky je každé pondělí odpolední směnou. Ukončení praxe je následné pondělí též odpolední směnou. V pátek se zúčastní studenti jen ranní směny.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků začínají IP v pondělí a končí v pátek.

 

Začátek ranní směny

·       chov koní, skotu, caniscentrum – 6:00 hod

·       Chovex – 8:00 hod

·       Školní mlékárna – 7:00 hod

 

Začátek odpolední směny

·       chov koní, caniscentrum – 14:00 hod

·       chov skotu – 15:00 hod

·       „starý kravín“ K96 (výkrm prasat a býků, odchovna jalovic) – 13:00 hod

 

Rostlinná výroba na školním statku – začátek IP v 8:00 hod

 

V případě potřeby mají denně dojíždějící žáci možnost se ubytovat na domově mládeže

za 90 Kč/ celý týden IP.

 

 

I. ROČNÍKY

Obor Agropodnikání – 2 týdny:

1. A

∘    Chov koní (ŠS)

∘    Ošetřování „malých zvířat“ (ŠS)

 

Obor Veterinářství – 2 týdny:

1. B

·       Zaměření – chov koní:

∘    Ošetřování „malých zvířat“ (ŠS)

∘    Chov koní (ŠS)

·       Zaměření – všeobecné veterinářství:

∘    Psí útulek – ošetřování psů

∘    Ošetřování „malých zvířat“ (ŠS)

1. C

∘    Psí útulek – ošetřování psů

∘    Ošetřování „malých zvířat“ (ŠS)

 

 

II. ROČNÍKY

Obor Agropodnikání – 2 týdny:

2. A

·       Zaměření – Zemědělský provoz:

∘    Stáj skotu

∘    RV – ŠS

 

·       Zaměření – Chov koní:

∘    Stáj skotu

∘    Chov koní

 

Obor Veterinářství – 2 týdny:

2. B, C

∘    Chov skotu

∘    Chovex a.s.

∘    K 96 (výkrm prasat a býků, odchovna jalovic)

 

 

III. ROČNÍKY

Obor Agropodnikání – 2 týdny:

3. A

·       Zaměření – Zemědělský provoz, chov koní:

∘    Školní mlékárna

∘    Letohradská zemědělská a.s. (popř. jiné smluvní pracoviště)

 

Obor Veterinářství – 2 týdny:

3. B, C

∘    Letohradská zemědělská a.s. (popř. jiné smluvní pracoviště)

∘    Školní mlékárna

 

 

IV. ROČNÍKY

Obor Agropodnikání – 1 týden:

4. A

·       Zaměření – Zemědělský provoz:

∘    Žákem vybrané smluvní pracoviště

·       Zaměření – chov koní:

∘    Hřebčín Slatiňany

 

Obor Veterinářství – 1 týden:

4. B, C

∘    Žákem vybrané smluvní pracoviště