Menu

Školní jídelna

Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se mohou přihlásit na snídaně, svačiny, obědy a večeře. Ostatním žákům a zaměstnancům školy poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky.

Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provozu, hygieny a výživových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním žáků.

Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém s použitím bezkontaktních čipů od firmy Z‑Ware Jihlava.

Platby za stravu je možno složit na konto strávníka buď v hotovosti, nebo platbou na účet jídelny – číslo účtu: 2111075178/2700 UniCreditBank, jako variabilní symbol použijte rodné číslo žáka (strávníka) – bez správného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit.

Přihlášku ke stravování dostanou studenti obvykle při nástupu studia. Formuláře přihlášky lze stáhnout také zde:


Přihláška k odběru obědů Přihláška k celodennímu stravování
Přihláška ve formátu *.doc (MS Word) Přihláška ve formátu *.doc (MS Word)
Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe) Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe)

 


Informace o školní jídelně
získáte na telefonním čísle 465 321 098
nebo na mailové adrese jidelna@szes-la.cz

Dana Mačátová


Vážení strávníci,

od 13. 12. 2014 mají školní jídelny povinnost označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Bližší informace ZDE.