Menu

Školní jídelna

V roce 2021 došlo k modernizaci software, který jídelna používá. Součástí této změny je také zprovoznění nového informačního systému pro strávníky, který poskytuje nejen informace o jídelním lístku, ale i možnost on-line objednávek stravování a přehledu o stavu a historii svého stravovacího účtu. Došlo také k výměně objednávkového a výdejových terminálů ve školní jídelně. Nicméně k jejich obsluze se využívá stávající chip, který strávníci používají a mají ho pronajatý na celou dobu studia.

VSTUP DO stravovacího účtu pro strávníky.
Pro přihlášení je třeba získat LOGIN a HESLO. To je pro studenty připraveno ve školní jídelně nebo distrubuováno přes třídní učitele. Vstupní heslo si následně uživatelé mohou změnit.


Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se mohou přihlásit na snídani s přesnídávkou, obědy, odpolední svačiny a večeře. Ostatním žákům a zaměstnancům školy poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky.

Aktuální ceny za stravování od 1. 9. 2023:

Žáci
snídaně:                                 18 Kč

přesnídávka:                         15 Kč
oběd:                                      35 Kč
svačina:                                 15 Kč
večeře:                                   27 Kč
Celodenní strav.celkem:   110 Kč

Ostatní:
Obědy zaměstnanci:             20 Kč

Zam. na dohodu:                   39 Kč
Cizí strávníci                           92 Kč

Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provozu, hygieny a výživových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním žáků.

Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém s použitím bezkontaktních čipů od firmy Z‑Ware Jihlava.

Platby za stravu je možno složit na konto strávníka buď v hotovosti, nebo platbou na účet jídelny – číslo účtu: 2111075178/2700 UniCreditBank, jako variabilní symbol použijte rodné číslo žáka (strávníka) – bez správného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit.
Přihlášku ke stravování dostanou studenti obvykle při nástupu studia. Formuláře přihlášky lze stáhnout také zde:

Dokumenty ke stravování ve školní jídelně
Přihláška k odběru obědů Přihláška ve formátu *.docx (MS Word)
Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe)
Přihláška k celodennímu stravování Přihláška ve formátu *.docx (MS Word)
Přihláška ve formátu *.pdf (Adobe)
Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny

Informace o školní jídelně
získáte na telefonním čísle 465 324 612
nebo na mailové adrese jidelna@szes-la.cz

Dana Mačátová


Vážení strávníci,

od 13. 12. 2014 mají školní jídelny povinnost označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Bližší informace ZDE.

Čísla u jídel odkazují na seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU (seznam je vyvěšen také ve školní jídelně).