Menu

Profilová část maturitní zkoušky

2020/2021

Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021


Na základě § 79 odst. 1 školského zákona stanovuji následující povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání

1. zkouška
a) směr zemědělský provoz

zemědělské předměty [ZEMP] – ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětu chov zvířat, pěstování rostlin, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

b) směr chov koní

zemědělské předměty [ZEMK] –  ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin a chovu koní, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

2. zkouška
a) směr zemědělský provoz

ekonomika [EKO] – ústní zkouška před zkušební komisí
(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

b) směr chov koní

ekonomika [EKO] – ústní zkouška před zkušební komisí
(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

3. zkouška
a) směr zemědělský provoz

praktická zkouška z odborných předmětů [PZP] – praktická zkouška
(délka trvání maximálně 420 minut)

b) směr chov koní

praktická zkouška z odborných předmětů [PZK] – praktická zkouška
(délka trvání maximálně 420 minut)

4. zkouška

český jazyk a literatura [CJL]

– písemná práce (rozsah minimálně 250 slov, délka trvání 110 minut včetně volby zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu

– ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut); seznam četby pro zkoušku z ČJ

5. zkouška

anglický jazyk [ANJ]

– písemná práce (rozsah minimálně 200 slov, délka trvání 60 minut včetně volby zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky překladový slovník)

– ústní zkouška před zkušební komisí, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický jazyk (čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení 15 minut)

Obor Veterinářství

1. zkouška

 veterinární předměty [VET] – ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětu nemoci zvířat, chirurgie a ortopedie, hygiena a technologie potravin, mikrobiologie a parazitologie, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

2. zkouška

zemědělské předměty [ZEM] – ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětu chov hospodářských zvířat, výživa a dietetika zvířat, reprodukce zvířat, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

3. zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů [PZV] – praktická zkouška
(délka trvání maximálně 420 minut)

4. zkouška

český jazyk a literatura [CJL]

– písemná práce (rozsah minimálně 250 slov, délka trvání 110 minut včetně volby zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu)

– ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut) seznam četby pro zkoušku z ČJ

5. zkouška

anglický jazyk [ANJ]

– písemná práce (rozsah minimálně 200 slov, délka trvání 60 minut včetně volby zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky překladový slovník)

– ústní zkouška před zkušební komisí, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický jazyk (čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení 15 minut)


Na základě § 79 odst. 3 školského zákona umožňuji vykonat následující nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání:

chov koní [CHK] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

stroje a zařízení [STZ] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

biologie a chemie [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

Obor Veterinářství:

biologie a chemie  [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

ekonomika a účetnictví [EKU] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

 


Stanovení výsledného hodnocení profilových zkoušek. 


 

27. října 2020

Ing. David Hruška v.r.
ředitel školy