Menu

Profilová část maturitní zkoušky

2023/2024

Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024


Na základě § 79 odst. 1 školského zákona stanovuji následující povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání

1. zkouška
a) směr zemědělský provoz

zemědělské předměty [ZEMP] – ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětu chov zvířat, pěstování rostlin, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

b) směr chov koní

zemědělské předměty [ZEMK] –  ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin a chovu koní, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

2. zkouška
a) směr zemědělský provoz

ekonomika [EKO] – ústní zkouška před zkušební komisí
(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

b) směr chov koní

ekonomika [EKO] – ústní zkouška před zkušební komisí
(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

3. zkouška
a) směr zemědělský provoz

praktická zkouška z odborných předmětů [PZP] – praktická zkouška
(délka trvání maximálně 420 minut)

b) směr chov koní

praktická zkouška z odborných předmětů [PZK] – praktická zkouška
(délka trvání maximálně 420 minut)

4. zkouška

český jazyk a literatura [CJL]

– písemná práce (rozsah minimálně 250 slov, délka trvání 110 minut včetně volby zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu

– ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení 15 minut); seznam četby pro zkoušku z ČJ

– výsledná známka se skládá z ústní zkoušky (60%) a písemné práce (40%)

5. zkouška

anglický jazyk [ANJ]

– písemná práce (rozsah minimálně 200 slov, délka trvání 60 minut včetně zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky překladový slovník)

– ústní zkouška před zkušební komisí, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický jazyk (čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení 15 minut)

– výsledná známka se skládá z ústní zkoušky (60%) a písemné práce (40%)

Obor Veterinářství

1. zkouška

 veterinární předměty [VET] – ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětu nemoci zvířat, chirurgie a ortopedie, hygiena a technologie potravin, mikrobiologie a parazitologie, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

2. zkouška

zemědělské předměty [ZEM] – ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje vybraná témata z předmětu chov hospodářských zvířat, výživa a dietetika zvířat, reprodukce zvířat, čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

3. zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů [PZV] – praktická zkouška
(délka trvání maximálně 420 minut)

4. zkouška

český jazyk a literatura [CJL]

– písemná práce (rozsah minimálně 250 slov, délka trvání 110 minut včetně volby zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu)

– ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení 15 minut) seznam četby pro zkoušku z ČJ

– výsledná známka se skládá z ústní zkoušky (60%) a písemné práce (40%)

5. zkouška

anglický jazyk [ANJ]

– písemná práce (rozsah minimálně 200 slov, délka trvání 60 minut včetně zadání, záznam vlastní rukou, povolené pomůcky překladový slovník)

– ústní zkouška před zkušební komisí, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický jazyk (čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení 15 minut)

– výsledná známka se skládá z ústní zkoušky (60%) a písemné práce (40%)


Na základě § 79 odst. 3 školského zákona umožňuji vykonat následující nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání:

chov koní [CHK] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

stroje a zařízení [STZ] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

biologie a chemie [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

Obor Veterinářství:

biologie a chemie  [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

ekonomika a účetnictví [EKU] – ústní zkouška před zkušební komisí (čas na přípravu 15 minut, délka zkoušení 15 minut)

 


Stanovení výsledného hodnocení profilových zkoušek bude zveřejněno v jarním maturitním období 2024.


 

10. září 2023

Ing. David Hruška v.r.
ředitel školy