Menu

Profilová část maturitní zkoušky

2020/2021

Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021


Na základě § 79 odst. 1 školského zákona stanovuji následující povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání

1. zkouška 

a) směr zemědělský provoz

zemědělské předměty [ZEMP] – ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětu chov zvířat, pěstování rostlin)

b) směr chov koní

zemědělské předměty [ZEMK] –  ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin a chovu koní)

c) směr ekonomika

zemědělské předměty [ZEME] –  ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin a chovu koní)

2. zkouška

a) směr zemědělský provoz a směr chov koní

ekonomika [EKO] – ústní zkouška před zkušební komisí

(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví)

b) směr ekonomika

ekonomika [EKOP] – ústní zkouška před zkušební komisí

(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví)

3. zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška – rozdílná dle zaměření:

a) směr zemědělský provoz

praktická zkouška z odborných předmětů [PZP]

b) směr chov koní

praktická zkouška z odborných předmětů [PZK]

Obor Veterinářství

1. zkouška

 veterinární předměty [VET] – ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětu nemoci zvířat, chirurgie a ortopedie, hygiena a technologie potravin, mikrobiologie a parazitologie)

2. zkouška

zemědělské předměty [ZEM] – ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětu chov hospodářských zvířat, výživa a dietetika zvířat, reprodukce zvířat)

3. zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů [PZV] – praktická zkouška

 


 

Na základě § 79 odst. 3 školského zákona umožňuji vykonat následující nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání:

chov koní [CHK] – ústní zkouška před zkušební komisí

stroje a zařízení [STZ] – ústní zkouška před zkušební komisí

biologie a chemie [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor Veterinářství:

biologie a chemie  [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí

ekonomika a účetnictví [EKU] – ústní zkouška před zkušební komisí

 


Stanovení výsledného hodnocení profilových zkoušek. 


 

17. září 2020

Ing. David Hruška v.r.
ředitel školy