Menu

Studijní obory

Pro studium na naší škole nabízíme dva studijní obory:


Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ 41 – 41 M / 01


Směr Chov koní a jezdectví:

Směr vhodný pro zájemce o chov koní a jezdecký sport. Studenti mohou získat licenci jezdce, případně licenci cvičitele, řidičské oprávnění skupiny B a T zdarma.

Směr Zemědělský provoz:

Zaměření na podnikání v zemědělství a ve službách. Studium umožňuje složit myslivecké zkoušky, získat řidičské oprávnění skupiny B a T zdarma.


Studijní obor VETERINÁŘSTVÍ 43 – 41 M / 01


Směr Všeobecné veterinářství:

výuka je zaměřena na odborné veterinární předměty, chov a choroby drobných zvířat, kynologii a kosmetiku zvířat, hiporehabilitaci ale i cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie. Součástí studia je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma

Směr Chov koní:

výuka je zaměřena, kromě odborných veterinárních předmětů, na jezdectví, teorii jízdy, chov koní, cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie. Součástí studia je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma.

Pro všechny nabízené obory platí:

  • Ukončení studia – maturita od školního roku 2009/2010 v novém konceptu státní maturity
  • Typ školy – státní
  • Ubytování a stravování – zajištěno (vlastní domov mládeže a školní jídelna)

Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. – 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.