Menu

Zemědělské předměty ZEM

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

43 – 41 – M/01 Veterinářství


Zemědělské předměty

ústní zkouška před zkušební komisí


 

1 Etologie HZ
2 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
3 Fyziologie pohlavní soustavy samce a samice
4 Přeprava HZ
5 Chov drůbeže
6 Oplození a intrauterinní vývoj zárodku
7 Odchov selat
8 Krmiva a KD
9 Březost
10 Pastva HZ
11 Chov koní
12 Inseminace
13 Napájení HZ
14 Výživa a krmení koní
15 Poruchy plodnosti samic
16 Označování HZ
17 Odchov telat
18 Porod
19 Chov skotu
20 Chov prasat
21 Puerperium
22 Chov malých přežvýkavců
23 Produkce mléka
24 Chov králíků
25 Nemoci mláďat
26 Ekologické zemědělství
27 Výživa prasat
28 Výživa skotu
29 Obecná zootechnika
30 BOZP při zacházení se zvířaty

16. září 2022