Menu

Výukové arboretum

Prostor školního arboreta je využíván pro výuku různých předmětů převážně biologického zaměření i pro relaxaci.

Žáci se v rámci předmětů Biologie a ekologie, Pěstování rostlin, Ochrana rostlin, Praxe starají o údržbu pozemku, pečují o jednotlivé rostliny, učí se je poznávat a ošetřovat např. sestříhávají keře a trvalé trávy, odstraňují plevelné byliny i dřeviny, učí se řezu ovocných stromů apod. V minulém roce jsme rozšířili skladbu rostlin o pěstování vinné révy, kde jsme využili zkušeností bývalého studenta školy.

Některé užitkové rostliny již plodí, proto jsou využívány ve školní jídelně.

Arboretum je využíváno i v rámci různých projektových dnů pro žáky základních i mateřských škol právě kvůli poznávání rostlin v naší přírodě ne příliš běžných.

Učitelé jiných předmětů mohou tento prostor využívat, protože přístřešek v arboretu je vybaven elektrickou zásuvkou a také stoly a lavicemi.

Ing. Irena Ehlová