Menu

Režim výuky – aktuálně

Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.
(4:02 odp. · 10. 5. 2021)


Aktualizace 30. dubna 2021

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání
(zdroj: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ; Praha 29. dubna 2021; Č. j.: MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN)

Pro naši školu je významný článek I. odstavec 3.


Aktualizace 20. dubna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021


Aktualizace 13. dubna 2021

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (zdroj: MŠMT)


Aktualizace 7. dubna 2021

V souvislosti s ukončením nouzového stavu a plánovaným návratem některých žáků do škol vydalo MŠMT několik dokumentů:


Aktualizace 27. února 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

z něhož vyplývá, že pro naši školu se prakticky nic nemění proti dosavadnímu režimu.

Pro přehlednost výčet aktuálních opatření omezujících volný pohyb osob.


Aktualizace 16. února 2021

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Vláda vyhlásila na období od 15. února 2021 do 28. února 2021 nouzový stav.

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021


Aktualizace 27. ledna 2021

„Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění,” napsal Plaga na sociální síť.


Aktualizace 23. ledna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE):
  • nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Aktualizace 7. ledna 2021

Vláda prodloužila omezení provozu škol do 22. ledna 2021

(zdroj: MŠMT ČR)

Většina žáků a studentů bude i po 10. lednu pokračovat v distančním vzdělávání. Vláda dnes kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Do škol budou moct nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Nově vláda umožní individuální konzultace na vysokých školách nebo některé zkoušky na vysokých či vyšších odborných školách, řekla ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Školy v současnosti fungují podle nejvyššího pátého stupně systému PES, ve kterém jsou otevřeny jen první a druhé třídy, speciální a mateřské školy. Ostatní žáci šli do škol naposledy před Vánocemi. Od pondělí 21. prosince měli kvůli zhoršující se epidemické situaci prodloužené vánoční prázdniny a 23. prosince vláda rozhodla, že po nich začne pro většinu výuka na dálku. Trvat měla do 10. ledna.

“Bylo rozhodnuto o prodloužení opatření o omezení provozu škol a školských zařízení,” uvedl dnes Blatný. Vláda podle něj udělala v opatření jen drobné změny. Podle Lednové budou od 11. ledna ve vysokých školách možné individuální konzultace jednoho studenta s jedním akademickým pracovníkem a účast na přijímacích zkouškách do 10 osob. Kromě toho bude možné i konání zkoušek do 10 osob ve vyšších odborných školách, sdělila.

Podle Blatného ale jinak žádné změny nebudou. “Do základních škol tedy chodí prezenčně jen žáci prvního a druhého ročníku i nadále. Žáci devátého ročníku nebo maturanti zatím do škol nechodí,” řekl.

Blatný v úterý uvedl, že zástupci ministerstev zdravotnictví a školství by měli o situaci posledních ročníků škol jednat dnes. Žáky z těchto ročníků čekají na jaře přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky. Výuka na dálku byla už na podzim a podle ředitelů škol a učitelů není pro přípravu na zkoušky dostatečná. Doufají v co nejrychlejší návrat do škol. Zejména podoba praktické části zkoušek v odborných školách by se podle nich jinak asi musela upravit, protože praktická výuka se momentálně nemůže vůbec konat.

 


Aktualizace 27. prosince 2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE).

(výběr relevantní pro SŠ)
Provoz středních škol, konzervatoří a VOŠ

 • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
 • Prezenční výuka je povolena pouze u:
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, a
  • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
 • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky.

 


Aktualizace 15. prosince 2020

21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. (Viz usnesení vlády ČR)

od 18. prosince přechází protiepidemický plán (PES) zase do čtvrtého stupně. Tentokrát však došlo k úpravě některých pravidel oproti matici PES. Především obchody mohou být otevřeny všechny (kromě státních a jiných svátků), pouze platí omezení počtu zákazníků na plochu. Stejnými pravidly se řídí některé služby.

Zpět se vrací nařízení práce z domova, pokud to charakter práce a provozní podmínky umožňují.

Stejně tak zákaz vycházení mezi 23 a 5 hodinou. Nezapomeňte pro potvrzení pro zaměstnance, kteří v tomto čase jezdí do nebo z práce. Zákaz volného pohybu od 5 do 23 hodin.

Zavírají restaurace. Výdejové okénko max do 23h.

Pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 6 osob.

Valná hromada je dle našeho výkladu činnost, ke které jste povinni ze zákona, a proto ji lze konat.

Účinnost nařízení končí k datu aktuálního konce nouzového stavu, tedy 23. prosince.

Zde je stručný souhrn.

Pohyb

 Zákaz volného pohybu mezi 21 a 5h (v noci) s výjimkou:

 • Cest do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů
 • Výkonu povolání
 • Neodkladných cest (ochrana života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů)
 • Venčení psů do 500m od místa bydliště

 Zákaz volného pohybu mezi 5 a 21h (přes den) s výjimkou:

 • Cest do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů, výkon povolání
 • Nezbytných cest za rodinou a blízkými
 • Cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, drogerie, krmivo apod.)
 • Zajištění tohoto pro třetí osobu
 • Cest k lékaři, do zařízení sociálních služeb, doprovod za tímto účelem, veterina
 • Pobyt v přírodě nebo na vlastní chatě
 • Vycestování z ČR
 • Svatba, reg. partnerství, pohřeb (max 20 lidí), návštěva hřbitova
 • Škola
 • Sport
 • Cesty domů odkudkoliv

Nařizuje se

 • Omezit pobyt na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou (a pobývat v místě bydliště)
 • Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • Pobývat na veřejně přístupných místech max 6 osob (výjimka členové domácnosti, práce pro stejného zaměstnavatele, činnost, ke které jsou povinni dle zákona, poskytování vzdělávání), zachovávat odstup 2m, pokud je to možné
 • Zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Omezuje se právo shromažďovat se – max 100 lidí, skupinky max 20 osob (shromáždění dle z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím)

Doporučuje

 • Zaměstnavatelům podporovat dovolené, placené volno a obdobné nástroje, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
 • Dodržovat odstupy
 • Využívat bezhotovostní platební styk
 • Omezit kontakt se zákazníky

Maloobchod a služby

Zákaz přítomnosti v provozovnách stravovacích služeb (kromě zaměstnaneckého stravování a pro ubytované), výdejové okénko jen mezi 5 a 23h. Podmínky pro povolený provoz: max 4 osoby u stolu, dlouhý stůl 2m mezi skupinkami, lidí max kolik je židlí, žádná živá hudba a tanec, žádný internet).

Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Zákaz – maloobchod a služby ve stávek

Farmářské trhy (ne ve svátek) – zákaz provozovat stravovací služby a podávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Rozestupy mezi stánky nebo stolky 4 m, 1osoba na 15m2.

Zákaz – koncerty, veletrhy, vzdělávací akce, muzea, galerie apod.

Poskytování ubytovacích služeb, výjimky:

  • Ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské a obdobné činnosti
  • Cizinců s pracovním povolením
  • Osobám v karanténě nebo izolaci
  • Ubytování sjednané státní správou nebo samosprávou

Užívejte příjemný předvánoční čas.


Aktualizace 3. prosince 2020

zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol
od pondělí 7. prosince 2020: —
 • Je povolena osobní přítomnost:
  • nadále žáků a studentů závěrečných ročníků střed-ních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzer-vatořích,
  • žáků a studentů při praktickém vyučování a prak-tické přípravě (již není stanoven maximální počet žáků/studentů ve skupině).
   • Praktické vyučování a praktická příprava se us-kutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučo-vání a podmínkách pro jeho konání.
   • Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti. —
 • Prezenční výuka je nadále povolena u:
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáků oborů Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. —
 • Nově: u ostatních žáků a studentů, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem, se přechází u prezenčního teoretického vyučování na režim ro-tační výuky – střídání celých tříd (příp. studijních skupin/ročníků v konzervatoři) po týdnech, za před-pokladu, že tomu nebrání objektivní překážky (v ta-kovém případě ředitel školy rozhodne o pokračování distanční teoretické výuky).
  • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků/studentů přítomných ve škole.
  • U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výc-vik, je naplněna podmínka rotační výuky u těch tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden te-oretické výuky a týden odborného výcviku realizo-vaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělá-vají podle stálého rozvrhu. —
 • Pro výše uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná. —
 • Školy a jejich třídy podle § 16 odst. 9 školského záko-na jsou kromě oboru vzdělání Praktická škola jed-noletá a Praktická škola dvouletá ve stejném režimu jako běžné školy a jejich třídy. —
 • Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
  • Vláda ČR uložila hejtmanům a primátorovi hla-vního města Prahy od 25. listopadu přednostně ukončovat pracovní povinnost žákům posledních ročníků středních škol a studentům posledních ročníků vyšších odborných škol. —
 • Při prezenční výuce je doporučeno udržovat homo-genní skupiny (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení/ročníků v konzervatoři se neslučují, ani ji-nak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/oddělení/ročníků v konzervatoři. Povinná homoge-nita nadále platí pro nižší stupeň víceletého gymná-zia a první 4 ročníky 8letého oboru konzervatoře. —
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bez-pečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika). —
 • Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby po-hybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy.
  • Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neu-možňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci/studenti nosit roušku.
 • —Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. —
 • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměst-nance) do prostor školy je obecně možný jen v dů-vodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kon-trolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského pora-denského zařízení, krajské hygienické stanice, stu-denti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. —
 • U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
 • —S režimovými opatřeními je možné konat tyto zkou-šky:

  • přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře,
  • maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.


Aktualizace 1. prosince 2020

Střední školy

info:  od platí PES 3;

od 7.12. se studenti a žáci i zbylých ročníku mohou účastnit prezenční výuky v rotační režimu. Tedy jednotlivé třídy se střídají po týdnech. Průběh rotační výuky určují jednotlivé školy.

(pozn. SZeŠ – sledujte informace ve školním systému Bakaláři)

Současná pravidla a doporučení

 • Osobní přítomnost žáků na výuce středních škol se pro většinu ročníků zakazuje. Výjimku mají školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti a školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
 • Prezenčně mohou výuku také navštěvovat žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.
 • Dále probíhá výuka prezenčně pro žáky závěrečných ročníků a žáky čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři.
 • Povolená je také praxe za přítomnosti nejvýše 20 žáků nebo studentů. Umožněno je také praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Pro žáky prvních čtyř ročníků víceletých gymnázií platí rotační výuka. Žáci různých tříd se ve škole střídají po týdnech.
 • Povoleny jsou individuální konzultace pro všechny studenty a žáky (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník).
 • Dále se povoluje konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek.
 • Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů. Dále je třeba dodržovat veškerá hygienická opatření. Především pak mít zakrytá ústa a nos rouškou.
 • Důvodem je současná epidemiologická situace a vysoké riziko nákazy. Ve škole se setkává velké množství žáků na poměrně dlouhou dobu, dále jsou v kontaktu s učiteli a doma pak s rodiči. S tím je spojené riziko přenosu nákazy na mnoho kontaktů.

Aktualizace 21. listpadu 2020

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení

Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020:

 • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.
  PRAXE v naší škole začne od pondělí 30. 11.2020 – sledujte suplování (pozn. SZeŠ Lanškroun)
 • ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
 • Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy).
 • Střediska volného času: Možnost individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (jeden pedagogický pracovník a jeden účastník).
 • Domov mládeže, internát: Pro žáky/studenty v prezenční výuce a pro žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
 • Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
 • Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod.

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:

 • stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
 • stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
 • SŠ, konzervatoře, VOŠ: U nižšího stupně víceletého gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní beze změny.
 • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

(dále podrobný výběr týkajících se středních škol)

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

 • Je povolena osobní přítomnost:
  • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
  • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.
   • Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
   • Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
   • Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.
   • PRAXE v naší škole začne od pondělí 30. 11.2020 – sledujte suplování (pozn. SZeŠ Lanškroun)
  • Prezenční výuka je dále povolena u:
   • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
   • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
   • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (zde tedy bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině),
   • žáků oborů Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.
  • Školy a jejich třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou kromě oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá ve stejném režimu jako běžné školy a jejich třídy.
  • Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
  • Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/oddělení.
  • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).
   • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci/studenti nosit roušku.
  • Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
  • S režimovými opatřeními je možné konat tyto zkoušky (ke konání zkoušek budou MŠMT připraveny další informace):
   • přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře,
   • maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.

Školní stravování od středy 25. listopadu 2020:

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),
  • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
   • ▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a
   • ▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od pondělí 30. listopadu 2020:

 • Nad rámec výše uvedeného bude dále povolena osobní přítomnost
  • žáků nižších stupňů víceletých gymnázií a prvních čtyř ročníků 8letého oboru konzervatoře, a to ve všech případech v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd.
 • Podmínky rotační výuky a všechny další podmínky pro provoz nižšího stupně víceletých gymnázií a první čtyři ročníky 8letého oboru konzervatoře platí obdobně jako u provozu 6. – 8. ročníků ZŠ (viz výše).

zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 


Aktualizace 16. listpadu 2020

Závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol se vrátí k prezenční výuce ve čtvrtém z pěti stupňů rizika nákazy covidem-19 podle protiepidemického systému PES. Spolu s jejich návratem se ve středních a vyšších odborných školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce na dálku a z domova. Na dnešní tiskové konferenci to dnes novinářům řekl ministr školství Robert Plaga.

PES: Protiepidemický systém ČR – matice opatření dle stupňů rizika (zvýrazněna oblast školství)

PES: Protiepidemický systém ČR – matice opatření v oblasti školství


Aktualizováno: 14. listopadu 2020

MŠMT INFORMUJE –
Kompletní informace k provozu škol od 18. listopadu
Provoz mateřských, základních, speciálních, středních škol, konzervatoří i vyšších odborných škol.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Dále vybíráme:

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

 • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
 • Prezenční výuka je povolena pouze u:
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Aktualizováno: 31. října 2020

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 30. října 2020 č. 1112

o přijetí krizového opatření  

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území  České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5  písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla  o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1  písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu  2020 do 23:59 hod.

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České  republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů  na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu  na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi  studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších  zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou  výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních  pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých  škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních  vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo  praxe podle bodu 1,
 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků  a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání  v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
  – škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, − škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
  – praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů  ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se  nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení,
 5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním  uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové  škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní  jazykové zkoušce,
 6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje  osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém  vzdělávání,
 7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování  ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří  mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou  uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní  praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3, a zakazuje školu v přírodě,
 8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona  a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
 9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to  tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády


Aktualizováno: 27. října 2020

MŠMT: Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Přehled informací k opatřením. Informace jsou průběžně aktualizovány.

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek od 21. 10. najdete ZDE.
 • Metodiku Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách najdete ZDE.
 • Krizové opatření omezení pohybu od 22. října ZDE.
 • rizové opatření zákazu prodeje, poskytování služeb a dalších činností od 22. října najdete ZDE a jeho doplnění ZDE.
 • rizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu najdete ZDE a jeho doplnění ZDE.
 • Krizové opatření k zajištění nezbytné péče o děti vybraných profesí najdete ZDE.
 • Všechna krizová a mimořádná opatření je možné najít také ZDE.
V návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 21.10. 2020 a ze dne 26. 10. 2020 se rozsah uzavřených a otevřených škol a školských zařízení nemění. „Školská“ krizová opatření zůstávají v platnosti.

Výuka ve školách a školských zařízeních v týdnu od 26. – 30. 10.

Základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy – ve dnech 26. a 27. 10. jsou  tyto školy krizovým opatřením vlády uzavřeny. V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. Vzhledem ke krizovému opatření jsou nadále i v tyto dny uzavřeny školní družiny, školní kluby i střediska volného času. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Základní školy a jejich třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – ve dnech 26. a 27. 10. jsou  tyto školy krizovým opatřením vlády uzavřeny. V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. V těchto dnech je možné provozovat družinu pro žáky ve třídách či školách podle § 16 odst. 9 školského zákona (platí zde, že po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny). Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Následující týden, tj. od 2. 11. tyto třídy a školy pokračují v prezenční výuce.

Mateřské školy – provoz mateřských škol není dotčen opatřením vlády a 26. a 27. 10. nejsou uzavřeny. Termín podzimních prázdnin se mateřských škol netýká.

VOŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – Opatření MŠMT, vlivem kterého neprobíhá ve dnech 26. a 27. 10 distanční způsob vzdělávání, se těchto škol netýká. Probíhá tam tedy distanční výuka. U VOŠ je nadále krizovým opatřením zachována praktická příprava studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Rodiče mají ve dnech 26. a 27. 10. nárok na ošetřovné (jedná se o neplánované uzavření škol). O plánovaných podzimních prázdninách, tedy 29. a 30. října, už na ošetřovné nárok nemají. Podrobnosti ohledně ošetřovného najdete ZDE.

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

–        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

–        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
–        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
–        praktických škol jednoletých a dvouletých,

–        nově od 21. 10. pak dále s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (praktické vyučování a praktická příprava by měla započnout, jakmile je to objektivně možné s ohledem na organizaci praktické výuky či praktické přípravy).

Nově tedy včetně praktické výuky (včetně praktické výuky vykonávané na pracovištích fyzických nebo právnických osob) i žáků plnících povinnou školní docházku.

–       provozzákladních školpodle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon a na školy při zdravotnickém zařízení.

Přípravná třída – na přípravné třídy se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol.

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.

–       provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny a internáty. Provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.

Zdůvodnění: Na rozdíl od žáků v běžných základních školách, se žáci ve třídách a školách podle § 16 odst. 9 vzdělávají ve stabilních malých skupinách tříd a oddělení školních družin dle druhu zdravotního postižení, a to se stálými pedagogickými pracovníky.Takový způsob výuky nebyl vyhodnocen jako rizikový. Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní v jejich prospěch, ať se jedná o žáky s těžkým sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s PAS atd.

–       provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

Nově tedy i bez individuální výuky na ZUŠ.

–       provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Nově tedy včetně školních družin.

–       provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých a od 21. 10. nově dále s výjimkou žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu o provozu středních a vyšších odborných škol,

–       zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve (tedy dne 13. 10. 2020), pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.),

–       provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

–       provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání,

Mateřské školy jsou stále v provozu.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol bez výjimky.

Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Školy určené k péči o děti vybraných profesí

Krizové opatření (ZDE) stanoví způsob určení škol nebo školských zařízení a profese, o jejichž děti bude v těchto školách nebo školských zařízeních postaráno. Organizaci i určování konkrétních škol nebo školských zařízení má na starost kraj (hejtman). Určené školy jsou v provozu dle rozsahu určeného krajem (hejtmanem), a to jak z hlediska časového, tak z hlediska dnů, ve kterých jsou určená zařízení v provozu. Lze určit jejich provoz i na víkend, státní svátek nebo na dny, kdy mají jinak děti a žáci prázdniny. Rozsah určuje kraj (hejtman) podle potřeby v daném místě. Cílem je zabezpečit možnost docházení do zaměstnaní vybraným profesím tak, aby byl zajištěn chod příslušných institucí a zařízení. Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.


Zákaz vycházení

Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob dle krizového opatření ze dne 21. 10. (s účinností od 22. 10.) se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Krizovým opatřením ze dne 26. 10. se dané nemění. Je tedy možné jít například s dětmi mateřské školy nebo žáky školy podle § 16 odst. 9 na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.


Vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

Od 22. 10. do (zatím) 3. listopadu jsou zakázány obecně vzdělávací akce a konání zkoušek v prezenční formě. Tento obecný zákaz se netýká těch vzdělávacích činností, které jsou jako výjimka umožněny krizovým opatřením v oblasti školství.


Nařízení pro ředitele školy plynoucí z krizového opatření ze dne 26. 10.  (ZDE).

Nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Dále se doporučuje podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.


Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

Přítomnost strávníku z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací. Více ZDE.

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.


Roušky 

V celé ČR je stanovena povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách (s výjimkami uvedenými dále). Od 21. 10. byla nově povinnost nosit roušky rozšířena i na všechna veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje).

Na některé osoby a segmenty školství se výše uvedená povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek se vztahuje na níže uvedené skupiny bez ohledu na to, kde se pohybují, není-li u jednotlivé výjimky výslovně uvedeno jinak:

–  děti do dvou let věku,
– děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

– žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách),
– internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
– školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
– školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
– žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
– osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí. Mimořádné opatření najdete ZDE.

Obecně platí, že ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat dětem/žákům/studentům, kteří tuto povinnost dle výše uvedeného nemají. Ředitel školy může doporučit nošení roušek a komunikovat se zákonnými zástupci, aby takové doporučení podpořili. S jejich souhlasem může nošení roušek vyžadovat (nikoliv však vymáhat výchovnými opatřeními v podobě například třídní důtky atd.). Mohou však nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky/studenty i při absenci povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného celostátního.


Zákaz volného pohybu osob 

Výsledky jednání vlády: od 22. října se široce zakazuje volný pohyb osob s výjimkami, mezi kterými je také cesta za účelem zajištění péče o dítě. Více je uvedeno v krizovém opatření ZDE.


Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění 

U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.


Distanční vzdělávání 

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Od 22. 10. nicméně vzhledem ke všeobecnému omezení pohybu je tato alternativa zakázána.


Úplata za vzdělávání

Zařízení veřejných zřizovatelů

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

V mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).


Družiny

Od 14. října se zakazuje osobní přítomnost účastníků (uzavírají se pro účastníky) vyjma žáků základních škol podle § 16 odst. 9 nebo tříd podle § 16 odst. 9 základních škol. U nich nicméně nemusí mít provoz družiny nezbytně charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o pouhé zajištění dohledu do doby odchodu/převzetí žáka.


Poskytování zájmových služeb 

Krizovým opatřením vlády je (zatím) do 3. listopadu zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.


Provoz a používání sportovišť 

Krizovými opatřeními vlády se (zatím) do 3. listopadu zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).


Škola v přírodě  

Od 14. října je zakázána. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve (tedy dne 13. 10. 2020), pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).


Výuka plavání 

Plavecký výcvik je omezen krizovými opatřeními vlády tím, že se zakazuje provoz umělých koupališť.


Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.


Internáty a domovy mládeže 

Od 14. října je přerušen jejich provoz pro všechny ubytované, kteří mají jiné bydliště v České republice, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých a žáků, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Internáty pro žáky základních škol podle § 16 odst. 9 nebo tříd základních škol podle § 16 odst. 9 školského zákona zůstávají v provozu.


Praxe studentů pedagogických škol (SŠ, VOŠ i VŠ) na školách 

Praxe (praktické vyučování a příprava) žáků a studentů středních škol a vyšších odborných škol je od 14. října zakázána. Praxe studentů vysokých škol vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách není (jako výjimka spolu s medicinskými obory) zakázána a nadále se koná. Může mít i podobu participace na distančním způsobu vzdělání.


Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Ode dne 22. 10. je zakázáno konat vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Není tedy možno konat prezenčně ani pomaturitní jednoleté studium dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou a zároveň je možné konat zkoušky dle nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu pouze v distanční formě.

Termín státní jazykové zkoušky základní, původně plánovaný na 16. 10. 2020, se s ohledem na krizová opatření nekoná. Nový termín bude upřesněn, jakmile to bude možné.


Zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole v zahraničí podle § 38 školského zákona

Ode dne 22. 10. je zakázáno konat vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Nadále platí, že zkoušet žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.

Pokud jste nenašli odpovědi na Vaše dotazy, obraťte se na linku MŠMT: +420 234 811 111


Aktualizováno 13. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.října 2020 č.1022
o přijetí krizového opatření

Toto usnesení zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.


Aktualizováno 8. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 997

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území  České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5  písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla  o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1  písm. b) krizového zákona.

Vláda 

 1. omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59  hod.
  1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České  republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na  výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz  osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní  lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,
  2. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků  a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání  v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou 
   • povinné školní docházky,
   • praktického vyučování a praktické přípravy; 
   • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; − škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
   • praktických škol jednoletých a dvouletých,
  3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona  a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem,  že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu  od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet  zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9  školského zákona,
  4. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním  uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní  jazykové zkoušce, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden  učitel a jeden žák),
  5. provoz středisek volného času a školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost  dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
  6. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona  a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
  7. provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání  v základní škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých  školách, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
 2. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59  hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních  uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním,  středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského  zákona.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

 • Nově vydanou metodiku Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách najdete ZDE.
 • Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze 30. 9. najdete ZDE.