Menu

Veterinářství

Název školního vzdělávacího programu Veterinářství
Kód a název oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu od 1. 9. 2018


Směr Všeobecné veterinářství:

výuka je zaměřena na odborné veterinární předměty, chov a choroby drobných zvířat, kynologii a kosmetiku zvířat, hiporehabilitaci ale i cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie. Součástí studia je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma

Směr Chov koní:

výuka je zaměřena, kromě odborných veterinárních předmětů, na jezdectví, teorii jízdy, chov koní, cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie. Součástí studia je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma.

Učební plány pro oba směry jsou v nabídce VETERINÁŘSTVÍ.

Profil absolventa ZDE.