Menu

Veterinární předměty VET

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2022/2023

43 – 41 – M/01 Veterinářství


Veterinární předměty

ústní zkouška před zkušební komisí


1 Úlohy a funkce SVS, alimentární onemocnění
2 Hygiena a technologie porážení jatečných zvířat
3 Hygiena a technologie masné výroby
4 Postmortální změny v mase
5 Drůbeží maso a vejce jako potravina
6 Rybí maso jako potravina
7 Mléko a smetana jako potravina
8 Sýry a máslo jako potravina
9 Virová onemocnění přežvýkavců
10 Neinfekční onemocnění přežvýkavců
11 Bakteriální a plísňová onemocnění přežvýkavců
12 Neinfekční onemocnění dýchacího a trávicího aparátu u koní
13 Infekční onemocnění koní
14 Parazitární onemocnění zvířat
15 Infekční onemocnění prasat
16 Infekční onemocnění masožravců a kožešinových zvířat
17 Anestezie
18 Příprava na operaci a pooperační péče
19 Akutní stavy
20 Chirurgická onemocnění trávicího traktu
21 Kastrace samců a samic
22 Zdravotní problematika kožních derivátů zvířat a odrohování skotu
23 Chirurgická onemocnění urogenitálního traktu
24 Traumatologie
25 Ortopedická onemocnění zvířat

16. září 2022