Menu

Kurz pro splnění ZZVJ

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství
(The development of further education in agriculture)

Přípravné kurzy pro úspěšné splnění základního výcviku jezdce a výkonnostních zkoušek

ZAHÁJENÍ KURZU:

Cílová skupina

zájemci o získání licence jezdce, zájemci o přípravu klisen k výkonnostním zkouškám

Délka a forma studia

Kurz pro úspěšné splnění ZZVJ

72 hodin výuky

Kurz pro přípravu klisen na výkonnostní zkoušky

64 hodin

Obsah vzdělávání

Kurz pro úspěšné splnění ZZVJ

anatomie a fyziologie koně, základy ošetřování a krmení koní, pravidla jezdeckého sportu a charakteristika jezdeckých disciplín, bezpečnost jezdců a koní, ústroj jezdce, výstroj koně, předvedení koně, nácvik drezurní úlohy a parkúru

Kurz pro přípravu klisen na výkonnostní zkoušky

nácvik skoku ve volnosti, nácvik skoku pod jezdcem na kavaletové a postupové řadě, drezurní příprava koně

Zakončení studia

závěrečná teoretická a praktická zkouška

Uplatnění absolventa

možnost startovat na oficiálních jezdeckých závodech pořádaných Českou jezdeckou federací, ve sportovních jezdeckých oddílech, klubech a tělovýchovných zařízeních, v soukromých stájích