Menu

Opravné zkoušky 8/2018

Opravné zkoušky za školní rok 2017/2018 srpnový termín

 


PONDĚLÍ 20. 8. 2018


KOMISE č. 1  (učebna 34) – REP
Předseda: Mgr. Daniela Pravdová
Zkoušející: MVDr. Hana Honsová 15140 (3. B), 14019 (4. C)
Přísedící: Ing. David Hruška

10,00 – 11,30     ÚSTNÍ ČÁST

 


ÚTERÝ 28. 8. 2018


KOMISE č. 1 (učebna 67) – MAT, SEM
Předseda: Mgr. Lenka Chrobáková
Zkoušející: Mgr. Emil Fogl MAT: 16127 (2. A)
Zkoušející: Mgr. Lenka Tejklová MAT: 17106 (1. A), 17048 (1. A), 17120 (1. B),

17137 (1. B), 17045 (1. B), 15159 (3. A), 15019 (3. A)

SEM: 15123 (3. B), 14178 (3. B), 15042 (3. B), 15009 (3. C)

Teclová (4. A)

Zkoušející: Mgr. Daniela Pravdová MAT: 16125 (2. C)
Zkoušející: Mgr. Tereza Kočí MAT: 17125 (1. C), 17114 (1. C), 15115 (3. B),

15016 (3. B), 15104 (3. B)

Přísedící: Mgr. Lenka Tejklová/ Mgr. Emil Fogl

8,00 – 9,30       PÍSEMNÁ ČÁST – MAT – dozor Mgr. Lenka Tejklová, učebna č. 67

8,00 – 10,00    PÍSEMNÁ ČÁST – SEM – dozor Mgr. Lenka Tejklová, učebna č. 67

12,00 – 16,00  ÚSTNÍ ČÁST –  učebna č. 67

 

 

KOMISE č. 2 (učebna 85S) – KYN, CHK, TEJ
Předseda: Ing. Rudolf Rabas
Zkoušející: Ing. Hana Stehlíková KYN: 17011 (1. C), CHK: 15024 (3. A), 14140 (4. B)
Zkoušející: Ing. Darie Kotyzová TEJ: 16057 (2. A)
Přísedící: Ing. Darie Kotyzová/ Ing. Hana Stehlíková

8,30 – 9,15 PÍSEMNÁ ČÁST –       dozor Ing. Hana Stehlíková učebna 85S

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
9,45 – 10,15 17011 (1. C) Stehlíková Kotyzová 85S
10,15 – 10,45 15024 (3. A) Stehlíková Kotyzová 85S
10,45 – 11,15 16057 (2. A) Kotyzová Stehlíková 85S
11,15 – 11,45 14140 (4. B) Stehlíková Kotyzová 85S

 

 

KOMISE č. 3 (učebna 34) – ANT, PAT
Předseda: Ing. Jitka Motlová
Zkoušející: MVDr. Iva Podhorná ANT: 17086 (1. B), 17012 (1. B), 17035 (1. C)
Zkoušející: MVDr. Dominika Švehlová PAT: 16094 (2. B), 16091 (2. B), NEZ (zkouška v náhradním termínu) 15140 (3. B)
Přísedící: MVDr. Dominika Švehlová /MVDr. Iva Podhorná

8,30 – 9,30       PÍSEMNÁ ČÁST – dozor MVDr. Iva Podhorná, učebna č. 34

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
10,30 – 11,00 17086 (1. B) Podhorná Švehlová 34
11,00 – 11,30 17012 (1. B) Podhorná Švehlová 34
11,30 – 12,00 17035 (1. C) Podhorná Švehlová 34
12,30 – 12,45 16094 (2. B) Švehlová Podhorná 34
12,45 – 13,00 16091 (2. B) Švehlová Podhorná 34
13,00 – 13,15 15140 (3. B) Švehlová Podhorná 34

 

 

KOMISE č. 4 (učebna 40) – PRO, PRA
Předseda: Ing. Vlastimil Šimko
Zkoušející: Ing. Irena Ehlová 16155 (2. A)
Zkoušející: Ing. Jaromíra Tmějová 14191 (4. A)
Přísedící: Mgr. František Teichmann, Ing. Irena Ehlová, Ing. Miluše Klížová

8,30 – 9,30       PÍSEMNÁ ČÁST – dozor Ing. Irena Ehlová, učebna č. 40

10,00 – 11,00     ÚSTNÍ ČÁST

 


STŘEDA 29. 8. 2018


KOMISE č. 1 (učebna č. 85) – NEZ
Předseda: Ing. Darie Kotyzová
Zkoušející: MVDr. Dominika Švehlová 15115 (3. B)
Přísedící: MVDr. Iva Podhorná

8,30 – 9,30          PÍSEMNÁ ČÁST – dozor MVDr. Dominika Švehlová, učebna č. 85

10,00 – 10,30     ÚSTNÍ ČÁST – učebna č. 85

11,30 – 16,00  ÚSTNÍ ČÁST –  učebna č. 40

 

KOMISE č. 2 (učebna č. 40) – CHE
Předseda: Ing. Irena Ehlová
Zkoušející: Ing. Jitka Motlová 17141 (1. A), 17106 (1. A), 17022 (1. C), 17125 (1. C),

17035 (1. C), 17126 (1. C), 16003 (2. A), 16047 (2. A), 16155 (2. A), 16057 (2. A)

Zkoušející: Mgr. Tereza Krištofová 17137 (1. B), 17045 (1. B), 17034 (1. B),

17043 (1. B), 16063 (2. C)

Přísedící: Mgr. Tereza Krištofová /Ing. Jitka Motlová

8,00 – 9,30          PÍSEMNÁ ČÁST – dozor Ing. Jitka Motlová, učebna č. 40

 

KOMISE č. 3 (učebna 34) – EKO
Předseda: Ing. Věra Zemanová
Zkoušející: Ing. Petra Zíková 15016 (3. B)
Zkoušející: Ing. Jaromíra Tmějová 14200 (4. A), 14191 (4. A)
Přísedící: Ing. Jaromíra Tmějová/Ing. Petra Zíková

8,30 – 9,30       PÍSEMNÁ ČÁST – dozor Ing. Petra Zíková, učebna č. 34

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
10,00 – 10,15 15016 (4. C) Zíková Tmějová 34
10,15 – 10,30 14200 (4. A) Tmějová Zíková 34
10,30 – 10,45 14191 (4. A) Tmějová Zíková 34

 

Poznámka:

Pořadí studentů u ústní části může být upraveno příslušnou komisí.

O výsledku opravné zkoušky budou žáci informování po skončení ústní části zkoušky, popřípadě písemné části zkoušky.

V případě nepřítomnosti zákonného zástupce nezletilého žáka, bude tento neprodleně informován třídním učitelem.

V Lanškrouně 20. 6. 2018

Ing. David Hruška (ředitel školy)

Zkoušky v náhradním termínu školní rok 2017/2018

Třída, jméno Předmět Vyučující Termín
3. B 15140 NEZ MVDr. Dominika Švehlová 28. 8. 2018