Menu

Opravné zkoušky 6/2018

Opravné zkoušky za školní rok 2017/2018

červnový termín


PONDĚLÍ 25. 6. 2018


KOMISE č. 1 (učebna 34) – EKO

Předseda: Ing. Petra Zíková
Zkoušející: Ing. Jaromíra Tmějová 14099 (4. A), 14200 (4. A), 14085 (4. A), 14166 (4. A), 14191 (4.A), 14131 (4. A)
Přísedící: Ing. Věra Zemanová

 

8,05 – 8,50      PÍSEMNÁ ČÁST – dozor Ing. Jaromíra Tmějová, učebna č. 34

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
9,30 – 10,00 14099 (4. A) Tmějová Zemanová 34
10,00 – 10,30 14200 (4. A) Tmějová Zemanová 34
10,30 – 11,00 14085 (4. A) Tmějová Zemanová 34
11,00 – 11,30 14166 (4. A) Tmějová Zemanová 34
11,30 – 12,00 14191 (4. A) Tmějová Zemanová 34
12,00 – 12,30 14131 (4. A) Tmějová Zemanová 34

 

KOMISE č. 2 (učebna 85S) – VDT, CHK

Předseda: Mgr. Martina Dolečková
Zkoušející: Ing. Hana Stehlíková 14036 (4. B), 14037 (4. B) – VDT, 14140 (4. B) – CHK
Přísedící: Ing. Darie Kotyzová

 

8,05 – 8,50 PÍSEMNÁ ČÁST –      dozor Ing. Hana Stehlíková, učebna č. 85S

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
10,30 – 11,00 14036 (4. B) – VDT Stehlíková Kotyzová 85S
11,00 – 11,30 14037 (4. B) – VDT Stehlíková Kotyzová 85S
11,30 – 12,00 14140 (4. B) – CHK Stehlíková Kotyzová 85S

 

 


ÚTERÝ 26. 6. 2018


KOMISE č. 1 (učebna 85S) – NEZ, REP

Předseda: Mgr. Martina Tomková
Zkoušející: MVDr. Dominika Švehlová 14037 (4. B), 14160 (4. B) – NEZ
Zkoušející: MVDr. Hana Honsová 14019 (4. C), 14065 (4. C) – REP
Přísedící: MVDr. Iva Podhorná

 

9,00– 9,45 PÍSEMNÁ ČÁST –        dozor MVDr. Dominika Švehlová, učebna č. 85S

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
10,15 – 10,30 14037 (4. B) – NEZ Švehlová Podhorná 85S
10,30 – 10,45 14160 (4. B) – NEZ Švehlová Podhorná 85S
10,45 – 11,00 14019 (4. C) – REP Honsová Podhorná 85S
11,00 – 11,15 14065 (4. C) – REP Honsová Podhorná 85S

 

KOMISE č. 2 (učebna 34) – PRA

Předseda: Ing. Petra Zíková
Zkoušející: Ing. Jaromíra Tmějová 14191 (4. A)
Přísedící: Ing. Miluše Klížová

 

ÚSTNÍ ČÁST zkoušející přísedící učebna
10,15 – 10,30 14191 (4. A) Tmějová Klížová 34

 

KOMISE č. 3 (učebna 67) – SEM

Předseda: Mgr. Lenka Chrobáková
Zkoušející: Mgr. Lenka Tejklová 14187 (4. A), 14131 (4. A)
Přísedící: Mgr. Daniela Pravdová

 

8,05 – 10,00    PÍSEMNÁ ČÁST – SEM – dozor Mgr. Lenka Tejklová, učebna č. 67

Poznámka:

Pořadí studentů u ústní části může být upraveno příslušnou komisí.

O výsledku opravné zkoušky budou žáci informování po skončení ústní části zkoušky, popřípadě písemné části zkoušky.

V případě nepřítomnosti zákonného zástupce nezletilého žáka, bude tento neprodleně informován třídním učitelem.

V Lanškrouně 17. 5. 2018

Ing. David Hruška (ředitel školy)