Menu

Stroje a zařízení STZ

Maturitní okruhy pro jarní zkušební období školního roku 2023/2024

41 – 41 – M/01   Agropodnikání


Stroje a zařízení

ústní zkouška před zkušební komisí


 

 1. Technické materiály
  – konstrukční, provozní, stavební
 2. Části strojů
  – součásti spojovací, k přenášení otáčivého pohybu, převody, mechanismy
 3. Tekutinové mechanismy
  – hydraulické, pneumatické, čerpadla
 4. Elektřina v zemědělství
  – třífázová soustava, elektromotory, pojistky a jističe, ochrana před elektrickým proudem
 5. Zařízení pro dopravu
  – dopravníky, traktory, paletizace, kontejnerizace
 6. MP pro zpracování půdy:
  1. základní
  2. předseťové
  3. během vegetace
 7. Aplikátory:
  1. rozmetadla hnoje a hnojiv, fekály a kejdovače
  2. secí stroje univerzální a pro přesný výsev
  3. sázeče brambor a zeleniny
  4. postřikovače
  5. závlahová zařízení
 8. MP pro sklizeň stébelnin:
  1. žací stroje a žací adaptéry
  2. obraceče, shrnovače, sběrací návěsy, sklízecí lisy
  3. sklízecí řezačky a jejich adaptéry
  4. sklízecí mlátičky a jejich adaptéry
 9. MP pro sklizeň okopanin:
  1. sklízeče brambor, rozdružovadla brambor
  2. sklízeče cukrové řepy – ořezávací, vyorávací a čisticí ústrojí
 10. Posklizňová a uskladňovací zařízení:
  1. sušárny zrnin
  2. stavby pro senáže a siláže – jejich naskladňování a vyskladňování
  3. posklizňové linky na zrniny
  4. posklizňové linky na brambory, bramborárny
 11. MP pro krmení a ošetřování zvířat:
  1. příprava krmiv
  2. zakládání krmiv a napájení zvířat
  3. vázání, poutání a čištění zvířat
  4. odkliz výkalů
 12. MP na dojení:
  1. soustrojí vývěvy
  2. zařízení na dopravu mléka
  3. dojicí souprava
  4. konvové a potrubní dojicí zařízení
  5. dojicí zařízení v dojírně
  6. automatizace a robotizace v dojírnách
  7. chladicí a skladovací zařízení na mléko
 13. Optimalizace a automatizace zemědělské výroby:
  1. sestavování pracovních souprav a strojních linek
  2. kontrola pracovních souprav a strojních linek (pomocí výpočtů)
  3. technické prostředky automatizace
  4. stupně automatizace

10. září 2023