Menu

ŠKOLNÍ MLÉKÁRNA

Žáci v rámci praxe zpracovávají mléko od našich kraviček.