Menu

Výběrová řízení


Výzva k podání nabídek

Název zakázky:                   Výstavba 16-ti boxů pro koně

Datum vyhlášení:              16. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek končí:   07. 07. 2020 v 10:00 h

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 23. 06. 2020 v 09:00 hodin

Podrobnosti:  Zadávací podmínky – ZDE (*.pdf 293 kB)

Příloha č. 1:    Krycí list (*.docx 76 kB)   Krycí list (*.pdf 394 kB)

Příloha č. 2:    Projektová dokumentace (je součástí Zadávacích podmínek) (*.zip 4 MB)

Příloha č. 3:    Výkaz výměr (je součástí Zadávacích podmínek) (*.xlsx 102 kB)

Příloha č. 4:    Návrh smlouvy o dílo (je součástí Zadávacích podmínek) (*.docx 52 kB)

Příloha č. 5:    Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (*.pdf 1 MB)