Menu

Výběrová řízení


AKTUÁLNĚ JE VYPSÁNO JEDNO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


13. května 2021

Oznámení o zahájení výběrového řízení a Zadávací podmínky
(Výzva k podání nabídky)
Název zakázky: Stavební úpravy jízdárny a zázemí
Název projektu: Realizace venkovních učeben a jejich zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství – I. etapa
Předmět zakázky: Předmětem zakázky jsou stavební práce a související činnosti vedoucí k realizaci venkovních učeben a jich zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství.

Dokumenty ke stažení: