Menu

Výběrová řízeníVýzva k podání nabídek

Název zakázky:        Cvičný model krávy

Datum vyhlášení:    30. 4. 2020

Lhůta pro podání nabídek končí:  12. 5. 2020 v 11:00 h

Podrobnosti:              ZDE

Krycí list:                    priloha č. 1Výzva k podání nabídek

Název veřejné zakázky:       Lis na balíky

Předmět veřejné zakázky:  Dodávka pásového lisu na kulaté balíky s variabilní lisovací komorou.

Datum vyhlášení:                4. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek končí:  18. 5. 2020 v 11:00 h

Podrobnosti:                         ZDE

Krycí list:                             příloha č. 1