Menu

Učitelé

 

FOTO v roce:
1999, 2000, 2001, 20022003, 2004, …, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020a, 2020b

 titul,
jméno, příjmení

třídní
učitel

vyučující předmětů

E-mail
Web

 Konzultační hodiny
(kabinet ve škole)

Ing.
Michal Andrle
 

pěstování rostlin
občanská nauka
praxe

 


(hlavní budova – suterén)

Ing.
Josef Coufal

 

praxe
chov zvířat

coufal@szes-la.cz

 Po: 11:00 – 11:30
(hlavní budova – přízemí)

Mgr.
Martina Dolečková

výchovný poradce
český jazyk

psychologie

doleckova@szes-la.cz

 Po: 13:20 – 14:10
denně: 7:15 – 8:00
(kromě čt)

(hlavní budova – 1.patro)

Ing.
Irena Ehlová

1.A

biologie a ekologie
pěstování rostlin
obnovitelné zdroje

ehlova@szes-la.cz

Irena Ehlová  (facebook)

 Čt: 10:00 – 11:00
(hlavní budova – 1.patro)

Mgr.
Emil Fogl

matematika
informační technologie
praxe

fogl@szes-la.cz

Emil Fogl  (facebook)

 Čt: 15:00 – 16:30
(hlavní budova – 2.patro)

Mgr.
Radovan Foldyna
  anglický jazyk radovan.foldyna@email.cz  Út: 11:45 – 12:30
(hlavní budova – 2.patro)

MVDr.
Hana Honsová

 

chirurgie a ortopedie
reprodukce zvířat
praxe

anah-avosnoh@email.cz

 Čt: 14:15 – 14:45
(hlavní budova – přízemí)

Ing.
David Hruška

 

ředitel školy
reprodukce zvířat

hruska@szes-la.cz

 Út: 12:35 – 14:10
(hlavní budova – přízemí)

Mgr.
Lenka Chrobáková

1.B

tělesná výchova
motorová vozidla – zdravověda

chroby@szes-la.cz

 Po: 12:30 – 13:20
(hlavní budova – suterén)

Mgr.
Radmila Janoušková

 

anglický jazyk
seminář z anglického jazyka

janousek@szes-la.cz

 Čt: 11:00 – 12:00
(hlavní budova – 1.patro)
Bc.
Renata Kalousová
  jezdectví kalousova@szes-la.cz  

Ing.
Miluše Klížová

 

vedoucí učitelka praxe
anatomie

praxe

klizova@szes-la.cz

 Pá: 7:00 – 10:00
(hlavní budova – přízemí)
Ing.
Pavlína Košťálová
1.C
hygiena a technologie potravin
chemie
 kostalova@szes-la.cz  Út: 10:15 – 11:15
(hlavní budova – přízemí)

Ing.
Darie Kotyzová

 2.A

teorie jízdy
chov zvířat
chov hospodářských zvířat
rozvoj venkova a agroturistika
výživa a dietetika zvířat

kotyzova@szes-la.cz

Čt:  9:00 – 10:00
(stará budova – 1.patro)
Jaromír Kubeš   řízení motorových vozidel kubes@szes-la.cz  Po: 7:30 – 8:00
(budova autoškoly)
Jaroslav Marvan   jezdectví – vozatajství    
Ing.
Jitka Motlová
4.B metodik prevence
chemie
seminář z chemie
tělesná výchova

matematika

jitkamotlova@seznam.cz

Jitka Motlová (facebook)

 St: 10:00 – 10:45
denně: 7:15 – 8:00

(hlavní budova – 1.patro)

Mgr.
Jiří Novotný

 

tělesná výchova

 


(hlavní budova – suterén)

Zdeněk Paďour

 

motorová vozidla
řízení motorových vozidel

padour@szes-la.cz

 Pá: 13:00 – 13:30
(budova autoškoly)

MVDr.
Iva Podhorná

4.C

mikrobiologie a parazitologie
laboratorní technika
hygiena a technologie potravin
nemoci zvířat
praxe

podhorna@szes-la.cz

 St: 13:00 – 14:00
(hlavní budova – přízemí)

Mgr.
Daniela Pravdová

 

zástupce ředitele
matematika
zeměpis

pravdova@szes-la.cz

 Út: 14:30 – 16:00
(hlavní budova – přízemí)

Ing.
Rudolf Rabas

  kariérový poradce
chov zvířat

praxe

rabas@szes-la.cz

 Po: 8:00 – 8:50
(hlavní budova – přízemí)

Ing.
Hana Stehlíková

3.C

kynologie
chov drobných zvířat
výživa a dietetika zvířat
chov koní
praxe

stehlikova@szes-la.cz

 St: 11:45 – 12:30
(stará budova – 1.patro)

Mgr.
Pavel Studený

 2.B

český jazyk a literatura
občanská nauka

studeny@szes-la.cz

 Út: 8:00 – 8:50
(hlavní budova – 1.patro)

MVDr.
Miroslav Šilar

 

myslivost

 

 

Ing.
Vlastimil Šimko

 4.A

fyzika
základy mechanizace
stroje a zařízení
praxe

simko@szes-la.cz

 Po: 12:35 – 14:10
(hlavní budova – suterén)

Bc.
Michaela Špičáková

 

jezdectví
praxe

spicakova.michaela
@gmail.com
 Po: 10:50 – 13:25
(hlavní budova – 1.patro)

MVDr.
Monika Švédová

anatomie a fyziologie zvířat
reprodukce zvířat

 

Čt: 11:00 – 11:30
(hlavní budova – přízemí)

MVDr.
Dominika Švehlová

anatomie a fyziologie zvířat
patologie
chirurgie
nemoci zvířat
praxe

svehlova@szes-la.cz
d.svehlova@post.cz
www.dominika-svehlova.cz

 Út: 13:25 – 14:10
(stará budova – 1.patro)

Mgr.
František Teichman

3.B

biologie a ekologie
obnovitelné zdroje
seminář z biologie

frantisek.teichmann
@seznam.cz

Út: 8:05 – 8:50
(hlavní budova – přízemí)

Mgr.
Lenka Tejklová

3.A

matematika
seminář z matematiky
informační technologie

tejklova@szes-la.cz

 Út: 15:00 – 16:00
(hlavní budova – 2.patro)

Ing.
Jaromíra Tmějová

 

ekonomika a podnikání
účetnictví
právo

praxe

tmejova@szes-la.cz

 St: 8:05 – 8:40
(hlavní budova – přízemí)

Mgr.
Martina Tomková

anglický jazyk
seminář z anglického jazyka

mtomkova@email.cz

 St: od 12:35
(hlavní budova – 2.patro)
Mgr.
Vladimíra Zatloukalová
2.C anglický jazyk
seminář z anglického jazyka

zatloukalova@szes-la.cz

 Po: 10:05 – 10:50
(hlavní budova – 2.patro)

Ing.
Věra Zemanová

 

dějepis
občanská nauka
praxe

zemanova@szes-la.cz

 Po: 13:00 – 14:00
(hlavní budova – přízemí)

Ing.
Petra Zíková

 

anglický jazyk
informační technologie

zikova@szes-la.cz

Út: 10:00 – 11:00
(hlavní budova – 2.patro)