Menu

Školní a klasifikační řád

Školní a klasifikační řád

Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto školního řádu jsou v souladu s § 30 školského zákona pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád).

 

Školní řád a klasifikační řád_2023-09-01