Menu

ICT plán školy

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun poskytuje stření vzdělání s maturitou ve dvou oborech vzdělávání.

  • Obor vzdělávání Agropodnikání 41-41-M/01 se zaměřením na chov koní a jezdectví nebo agroturistiku nebo zemědělský provoz.
  • Obor vzdělávání Veterinářství 43-41-M/01, který je zaměřen na odborné veterinární předměty s cílem vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat a veterinární činnosti pod vedením veterinárního lékaře.

Obor vzdělávání Agropodnikání má v ŠVP dvouletý předmět “informační technologie”, který má dvouhodinovou dotaci cvičení v prvním a druhém ročníku.

Obor vzdělávání Veterinářství má v ŠVP dvouletý předmět “informační technologie”, který má dvouhodinovou dotaci cvičení v prvním a druhém ročníku.

Ve všech oborech vzdělávání jsou do určité míry závislé na použití výpočetní techniky také další odborné předměty.

 

Stávající stav

Ve školním roce 2014/2015 studuje v denním studiu 268 studentů prvních až čtvrtých ročníků.

Výuku zajišťuje 30 pedagogů (včetně důchodců a externistů pracujících na částečný úvazek). Stálých učitelů na plný úvazek je ve škole 27.

  • Hardware

V současnosti jsou ve škole vybaveny tři počítačové učebny pro výuku všech předmětů, které používají při výuce osobní počítač. Jednou z nich je učebna pro výuku jazyků, v níž je 17 počítačů (16 žákovských PC s CPU Intel DualCore E7300 a 2GB RAM s operačním systémem Windows Vista + 1 učitelské PC s CPU Athlon II X3, 4 GB RAM a systémem Windows 7). Učebna je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Tato učebna má vlastní strukturovanou kabeláž s vlastním switchem připojeným ke školnímu serveru a je vybavena a spravována systémem Robotel. Další dvě učebny jsou vybaveny počítači v provedení All in One. V první (VT1) je 17 počítačů (16 studentských + jeden učitelský) všechny s CPU Intel Atom D525, 2 GB RAM a systémem Windows 7. Ve druhé učebně (VT2) je 16 počítačů (15 studentských + jeden učitelský) (všechny s CPU Intel Celeron, 4 GB RAM a Windows 7. Obě učebny jsou vybaveny dataprojektorem a mají vlastní strukturovanou kabeláž s vlastním switchem připojeným ke školnímu serveru.

Ve škole je dále 14 kabinetů pro 27 stálých učitelů (včetně ředitelny, kabinetu zástupce ředitele, sborovny a kabinetu správce ICT). Všechny kabinety jsou vybaveny nejméně jednou dvojzásuvkou strukturované kabeláže. Všechny kabinety jsou v současné době vybaveny jednou až dvěma pracovními stanicemi (v kabinetu MAT&VYT je navíc jeden server školní sítě (Linux) + jeden server školní sítě (WinServer 2008R2) + jeden webserver pro poskytování informací rodičům studentů. Kabinet řízení motorových vozidel a kabinet biologie je vybaven notebookem. Počítače v kabinetech jsou různých konfigurací většinou s operačním systém WinXP nebo Win7. Server zajišťující připojení k internetu je provozován na operačním systému Linux (Centos). Server pro informační systém školy (Bakaláři) je provozován na OS Windows Server 2008 R2. Na stanicích lze kromě lokálního disku využívat diskový prostor na serveru, většina PC má také mechaniku DVDRW a čtečky paměťových karet. Kabinety jsou vybaveny vlastní inkoustovou nebo laserovou tiskárnou. Další tiskárny jsou zapojeny do sítě a dostupné v rámci LAN – kancelář školy (multifunkce laser), sborovna – kopírka + tiskárna laser). Ve sborovně je umístěno pracoviště DDT pro digitalizaci a zpracování maturitních zkoušek.

V rámci pěti realizovaných projektů bylo v průběhu posledních 5 let pořízeno 30 notebooků. (Z toho jeden pro studenty, jeden je trvale v učebně 69 a dva jsou na domově mládeže.)

Dataprojektorem jsou vybaveny prakticky všechny učebny, z toho 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.

 

  • Software

Každá stanice je disková a je vybavena lokální instalací odpovídajícího operačního systému Microsoft + lokální instalací kancelářského balíku MS Office. Software Microsoft je zajištěn licencemi v programu “OVS – ES (Open Value Subscription – Education Solution)“. Škola dále vlastní multilicenci přírodovědných a jazykových modulů Langmaster – škola hrou; multilicenci velkých překladových slovníků Lingua Lexikon – ENG, GER, FR; multilicenci zemědělského informačního systému Agrokrom; licence na 1 učebnu + učitele programu na optimalizaci krmných směsí v živočišné výrobě; ekonomický software Pohoda ve volné verzi; EDU licenci pro 1 učebnu balíku CorelDRAW Graphics Suite X3; multilicenci Zoner photo studio 16, licence pro jednu učebnu + učitele Macromedia Studio 8, antivirový software AVG v aktuální verzi je licencován na 24 měsíců tj. do listopadu 2014. Dále využíváme běžný software z kategorie freeware.

Ve škole je vybudována strukturovaná kabeláž, která je propojena 48 portovým switchem od něhož směřují přípojná místa do všech kabinetů (včetně sborovny a kanceláří školy) dále do obou učeben VT a do studovny. Kabinety v odlehlé budově a jídelna školy (učitelé řízení motorových vozidel) jsou do místní sítě připojeny prostřednictvím WiFi (AP na střeše školy). V roce 2009 byla v rámci projektu Rozvoje škol v rámci programu Finanční mechanismy EHP/ Norska:“Interaktivní tabule a internet – moderní prostředky výuky jazyka” rozšířena strukturovaná kabeláž jednou dvojzásuvkou do všech učeben hlavní budovy školy a dalším 24portovým switchem s 12 PoE zásuvkami. Tato napájená přípojná místa jsou využívána pro čtyři až pět AP rozmístěnými uvnitř školy pro připojení k internetu prostřednictvím mobilních zařízení studentů i učitelů.

Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím místního providera bezdrátovým způsobem. Jedná se o výhradní vysokorychlostní připojení bez omezení. Prostřednictvím školy je k internetu připojen i přilehlý školní statek a samostatnou přípojku využívá také domov mládeže, který je umístěn na opačné straně města. Na domově mládeže je vybudována WiFi síť pokrývající celý prostor a sloužící připojení osobních zařízení ubytovaných studentů.

Školní server je současně webserverem (t.č. využíváme pouze pro výukové účely) i mailserverem provozovaným na OS Linux. Prostřednictvím Samby je sdílen oddělený diskový prostor učitelům a studentům.

Škola vlastní doménu szes-la.cz . Webový prostor je zřízen také u providera, kde je umístěna webová prezentace školy. Každému zájemci je možno zřídit vlastní mailbox na školním serveru (učitelé běžně využívají, studenti volí obvykle mailbox na veřejných serverech).

Byl zřízen e-learningový portál pro obohacení a zpřístupnění výuky v některých předmětech (projekt ESF – Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky) s možností budoucího doplnění a rozšíření.

Studenti mají na síti pouze uživatelská práva – bez možnosti instalace SW, instalovaný software a jeho licenční zajištění je popsáno výše.

Hlavní problém stávajícího stavu je rychlé zastarávání hardware v kabinetech učitelů. Naprostá většina stanic v kabinetech je starších pěti let.

 

Výhledový stav

  • Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím místního providera bezdrátovým způsobem. V současné době vyhovuje našim potřebám.
  • Školní server byl vyměněn po selhání hardware v roce 2007 a je ještě vyhovující,. Taktéž druhý server (2008) určený pro vnitřní provoz na bázi Windows je dostačující.
  • Byla provedena výměna webové prezentace školy na https://www.szes-la.cz jedná se o redakční systém s možností přispívání více uživateli. Rozšiřování a aktualizace obsahu.
  • Modernizace WiFi sítě ve školní budově – pokrytí celého prostoru, s oddělenými sítěmi pro připojení studentů a učitelů.
  • Provedení úprav v místnosti s telefonní ústřednou a rackem školní sítě – rack umístit do skříně a servery přesunout z kabinetu VYT do této místnosti

Postup dosažení cílového stavu

DVPP – vzdělávání učitelů
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 50 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
různé – dle předmětů a aktuální nabídky
Modernizace vybavení kabinetů:
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 30 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Dodávku VT zajistí obvyklí místní dodavatelé nebo v rámci výběrového řízení
Připojení k Internetu:
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 60 000Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Připojení k Internetu je zajištěno firmou SNAKE s.r.o. Lanškroun
(Za měsíční poplatek 5 000 Kč garantovaná rychlost + neomezená data)
škola + statek + domov mládeže
Licence software :
Termín: průběžně
Předpokládané náklady: 70 000 Kč + 20 000 Kč ročně
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
Licence Microsoft nakupujeme prostřednictvím D&Comm s.r.o. Praha
Cena je závislá na aktuálním kurzu €
Antivir – Grisoft  dle počtu licencí
Zřízení WiFi sítě:
Termín: rok 2014
Předpokládané náklady: 12 000 Kč
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
firmou SNAKE s.r.o. Lanškroun
Úprava serverovny:
racková skříň + přemístění serveru z kabinetu
Termín: rok 2014
Předpokládané náklady: 12 000 Kč
Finanční krytí: rozpočet školy
Zajištění :
firmou SNAKE s.r.o. Lanškroun

 

Vypracoval: Emil Fogl, koordinátor ICT SZeŠ Lanškroun; kontakt: fogl@szes-la.cz

září 2014