Menu

OPVK_projekt 2

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství

(The development of further education in agriculture)

 

Stručný obsah a popis projektu:  

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2012
Rozpočet projektu: 3 928 518,92 CZK

  Nabízené kurzy:

  1. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
  2. Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz
  3. Přípravné kurzy pro úspěšné splnění zkoušek základního výcviku jezdce a výkonnostních zkoušek
  4. Cvičitel v jezdect

Předmětem zájmu projektu, je tvorba a inovace 4 specializovaných vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj dalšího vzdělávání v zemědělství. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníků na trhu práce, dosáhnout rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a usnadnění přístupu ke vzdělání obyvatelům zejména Pardubického kraje. Nedílnou součástí nabízených kurzů bude vývoj systému výuky a odborné přípravy tak, aby bylo dosaženo větší zaměstnatelnosti, rozvoje významu vzdělávání v oblasti zemědělství, odborné připravenosti pro pracovní trh a zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků. Předností projektu bude využití moderních technologií, vysoký podíl praktické výuky, inovativní přístup lektorů a plná zainteresovanost 24 pedagogů.

Další cíle:

  • Tvorba e-learningového prostředí pro tvorbu studijních materiálů, využití lCT a odborných výukových pomůcek
  • Tvorba specializovaných a moderních studijních materiálů a jejich implementace do metod výuky nově tvořených či inovovaných kurzů SZeŠ Lanškroun

Prostřednictvím těchto stanovených cílů budeme schopni nabídnout inovované studijní programy odpovídající požadavkům trhu práce.

Za přínos považujeme i nákup moderní výpočetní techniky (notebooky, interaktivní tabule, multifunkční zařízení a dataprojektor), která má za úkol co nejlépe přenést informace k cílovým uživatelům. 

Složení realizačního týmu:

Manažer projektu: Mgr. Daniela Pravdová
Věcný manažer projektu: Jana Šenkýřová
Odborný Metodik projektu: Ing. David Hruška
Ing. Miluše Klížová
Ing. Darie Kotyzová
Renata Marková