Menu

OPVK_projekt 4

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

 


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


1.       Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění praktické výuky na SZeŠ Lanškroun a popularizace zemědělských oborů mezi žáky základních škol.

Studenti SZeŠ se v rámci praxe seznámí s technologií výroby mléčných výrobků s využitím školní minimlékárny, s péčí o rostliny s využitím školního arboreta a s péčí o zvířata s využitím zooparku. K popularizaci zemědělských oborů přispěje i moderní způsob výuky, používání nových technologií včetně zařízení a perfektní výukové zázemí, které bude nabídnuto žákům základních škol prostřednictvím prohlídek, výuky a přednášek, účasti na dvoudenních i týdenních akcích spojených s pobytem v areálu SZeŠ, seznamování se s prostředím (praxe v mlékárně, prohlídka arboreta, práce s domácími zvířaty), návštěvami zemědělských provozů, hřebčínů, apod.

2.       Přínos projektu

Hlavní přínos tohoto projektu spatřujeme v komplexnosti pojetí modernizace výuky na SZeŠ Lanškroun. Důraz bude kladen nejen na modernizaci výuky v odborných předmětech ale i na rozvoj mezipředmětových vztahů a maximální možné přiblížení teoretické výuky praxi v zemědělských a veterinářských oborech.

3.       Podporované aktivity

KA1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování.

KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání

KA5 Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy

KA2 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

KA11 Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání popř, pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky

KA6 Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

4.      Seznam zapojených ZŠ
  • ZŠ Dobrovského Lanškroun,
  • ZŠ Smetanova Lanškroun,
  • ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí,
  • ZŠ Jablonné nad Orlicí.

Se všemi školami škola podepsala smlouvu o spolupráci.

Tato smlouva je uložena u partnera projektu.

5.       Udržitelnost výstupu

Praktická výuka bude probíhat ve stejném rozsahu jako v průběhu realizace projektu a v souladu se ŠVP. Využíváno bude arboretum, zoopark, chemická a rostlinná laboratoř.

Teoretická a praktická výuka botaniky, péče o zvířata, chemie a rostlinné výroby tak bude probíhat stejným způsobem jako v průběhu realizace projektu a to v souladu se ŠVP.

SZeŠ bude i nadále nabízet výuku ZŠ a týdenní prázdninové exkurze a kroužky pro žáky základních škol.

Během doby udržitelnosti SZeŠ zajistí besedy se 3 odborníky z praxe a nadále budou probíhat dva zájmové kroužky.

Nadále bude probíhat spolupráce mezi SPŠCH Pardubice a SZeŠ Lanškroun na úrovni výměny výukových materiálů a předávání zkušeností.

 

Harmonogram (harmonogram akcí, dokumentace, prezentace, fotogalerie, články)  ZDE.

6.       Průběh projektu

Harmonogram (harmonogram akcí, dokumentace, prezentace, fotogalerie, články) podle monitorovacích období a klíčových aktivit ZDE

7.       Výstupy a dokumenty projektu

Přípravy na přednášky a exkurze, pracovní listy najdete ZDE.