Menu

Staff Czech

Název projektu

Miracles of my region

Program

Schůzka

6. 5. – 11. 5. 2019, Czech


Na „zemědělce“ jsme opět přivítali cizince

Ve druhém květnovém týdnu k nám znovu přicestovali cizinci, tentokrát jenom učitelé, z našich partnerských škol ve Francii, Švédsku a Slovenské republice. Sešli jsme se na přípravné schůzce v rámci projektu Miracles of my region.

Náplní tedy bylo připravit následné setkání žáků a učitelů, které se uskuteční v první polovině září. Bylo potřeba nastínit, co si mají žáci nachystat a jak bude vypadat týdenní program. Abychom stále nepracovali, zpestřili jsme pedagogům jejich dny návštěvou Dne zemědělské školy, což pro ně bylo velmi zajímavé, protože švédská i francouzská škola jsou instituce zcela jiného typu a zaměření. Také jsme si pro ně připravili dva výlety, půldenní na Zemskou bránu, Pastvinskou přehradu a do krásného kostela v Neratově, a celodenní, kdy navštívili hrad Bouzov, kde se zrovna natáčela pohádka, takže mohli vidět herce v kostýmech. Poté jsme jim ukázali Javoříčské jeskyně a ochutnali i Olomoucké tvarůžky.

Myslím, že setkání se vydařilo a už se budeme i se studenty těšit na září, kdy se podíváme do švédského Simrishamnu.

Martina Dolečková, SZeŠ Lanškroun