Menu

Meeting in France

Název projektu

Miracles of my region

Program

Schůzka

8. 4. – 13. 4. 2019, France


Jaro ve Francii

Druhý dubnový týden jsme s osmi studenty 3. ročníků navštívili 8. 4. – 13. 4. 2018 školu Collège Maison Blanche Clamart – France.

Návštěva se uskutečnila díky projektu ERASMUS+ 2018-2020, v němž jsou  kromě naší a výše zmíněné školy Francie zapojeny školy ze Slovenska a Švédska.

Během projektu se konaly meetingy ve škole na téma „The Miracles of my region“, kde studenti vytvářeli mezinárodní prezentace, ale také předváděli své produkty zaměřené na památky, hrady
a zámky, historické budovy, lidové tradice a folklór. Tak měli možnost poznat i jiné země Evropy. Itinerář jednotlivých dnů přináší následující řádky:

V pondělí 8. dubna jsme ve 23:00 hodin přiletěli do Paříže na letiště Orly, odkud nás taxi odvezlo ke škole. Naše studenty si odvedli rodiče francouzských studentů k sobě domů, kde jim zajistili ubytování během pobytu.

Úterý 9. dubna proběhlo úvodní setkání ve škole. Poté byli studenti rozděleni na 3 skupiny a následovala prohlídka staré části Clamartu. Během prohlídky měli studenti společně plnit zadané úkoly – vyhledávání informací a zapisování odpovědí na různé otázky, osmisměrka a různé kvízy. Studenti navštívili např. prádelnu, městskou vinici, Ferrari Hospice. Prohlídka byla zakončena setkáním se starostou na radnici. Studenti se pak přesunuli na piknik do  Maison Blanche parku. Po pikniku jsme se přesunuli do školy, kde proběhl meeting a tvorba mezinárodních prezentací.

Ve středu 10. dubna jsme jeli vlakem a metrem na prohlídku katedrály Notre Dame, kde jsme byli prostřednictvím průvodkyně seznámeni s historií a legendami této gotické stavby. Pak jsme se přesunuli přes pařížskou latinskou čtvrť k Sorbonně, kde jsme měli naplánovaný piknik. Po pikniku jsme šli do muzea umění v Paříži – Louvre, kde studentům dostali rozchod, aby si stihli prohlédnout vše, co je zajímá a na co se těšili. Po prohlídce jsme jeli vlakem a metrem zpět domů – do rodin.

Ve čtvrtek 11. dubna byl opět naplánován celodenní výlet do centra Paříže – bazilika Sacré-Coeur, Eiffelova věž a okružní plavba po Seině. Bazilika Sacré-Coeur je po Notre Dame druhou nejnavštěvovanější pamětihodností. Po pikniku u baziliky jsme kolem Eiffelovky došli k přístavišti na loď „Lea Bateaux Mouches“, kterou jsme pluli po Seině. Po okružní plavbě jsme prošli známou ulicí Champs Elysées, kdy jsme mohli vidět Vítězný oblouk a obelisk na náměstí Svornosti a vydali jsme se plni dojmů zpět do rodin.

V pátek 12. dubna jsme navštívili zámek ve Versailles, který je s parkem zapsán na seznamu UNESCO. Po prohlídce zámku jsme nahlédli do zahrady a vydali se na cestu zpět – do školy v Clamartu, kde studenti měli předvést společně vytvořené prezentace i prezentace o své rodné zemi. Zároveň studenti jednotlivých zemí měli představit typické věci nebo zajímavosti své země (Francie – sýr Camembert, model Eiffelovky, baret, Slovensko – oštiepok, korbáčik, klobasa, Švédsko – bonbony, mandlový krém, dřevěný nůž, Česko – pomlázka, řehtačka, perník, brambůrky, …). Po zhlédnutí prezentací byla připravena rozlučková párty z dobrot a jídla typických pro každou zem. Studenti ochutnali různé speciality, sladkosti, sýry, jídlo, pití i dorty. Po skončení rautu se studenti rozešli do rodin.

V sobotu 13. dubna měli studenti volné dopoledne, které trávili v rodině nebo nákupem dárků a suvenýrů pro své nejbližší domů. Odpoledne v 15:00 hodin jsme měli sraz před školou, odjeli jsme taxíky na letiště, odkud jsme letěli letadlem a poté jeli vlakem domů plni dojmů a zkušeností.

Ing. Jitka Motlová, SZeŠ Lanškroun