Menu

The MORE

This project is co-funded by
the European Union


Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun. NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.


This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


 

Název projektu – Project title

Miracles of my region (The MORE)

“Zázraky mého kraje”

 

Program – Programme


Partneři – Partners

project is a project focused on finding, observing and getting to know about natural, cultural and historical interests in school region and is based on inter cultural team work involving 4 European countries: Slovakia, Sweden, the Czech Republic and France.

Česká republika: SZeŠ Lanškroun

Švédsko: Nova Academy, Simrishamn

Slovensko: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

Francie: College Maison Blanche, Clamart


Shrnutí projektu

Projekt je zaměřen na pozorování a seznámení se s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi v daných regionech a je založen na spolupráci mezinárodních týmů čtyř evropských zemí (Francie, Švédsko, Slovensko a Česká republika).

The project is focused on finding, observing and getting to know about natural, cultural and historical interests in school region and is based on inter cultural team work involving 5 European countries (France, Sweden, Slovakia, Czech Republic).


Popis a cíle projektu

Každá země uspořádá pětidenní setkání týkající se následujících témat:

  1. téma: Kulturní a historické

1.1 – kultura a společnost (muzea, galerie, pamětní místa, folklorní slavnosti)

1.2 – umění a historie (hrady, skanzeny, lidová architektura)

1.3  – národ v evropském kontextu (evropská města, sport, zříceniny, hostely)

1.4  – národní gastronomie včera a dnes (dny regionální kuchyně, vinařství, veletrhy, svátky, výstavy)

  1. téma: Příroda

2.1 – zajímavá fakta o živé přírodě – fauna a flóra (arboreta, botanické zahrady, ZOO, přírodní rezervace…)

2.2 – přírodní krajina (jeskyně, plesa, hory, jezera, kaňony…)

Během každého setkání přijme hostitelská země delegaci 5 studentů a 2-3 zaměstnanců z každé partnerské země. Hlavními tématy setkání budou:

  1. gastronomická událost ve vztahu k výše uvedenému tématu organizovaná hostitelskou zemí
  2. úkoly (písně, reklamy, role, video atd.) pro studenty v mezinárodních týmech

Jako doplněk těchto úkolu přispěje každá partnerská země do svého  tzv. zázračného národního balíčku buď skutečným, nebo virtuálním předmětem. Vytvořené mezinárodní týmy pak z balíčku vyberou některé z nich a vytvoří balíček mezinárodní.
Vytvoření mezinárodních týmů pak umožní lepší komunikaci mezi studenty jednotlivých zemí. O projektu MORE budou informovány i místní, regionální a  národní organizace či společnosti. Klíčovou úlohu budou také hrát výměny pracovníků a jejich vyhodnocení aktivit.

Vytvořená internetová platforma zvýší dynamiku celého projektu a umožní lepší komunikaci mezi účastníky projektu. Ti budou ke komunikaci a šíření výsledků využívat  i Facebookové profily a You Tube, kam mohou umístit relevantní videozáznamy týkající se projektových činností.


The project description

Each country will organize a five days meeting on one of the following topics:

  1. Topic: Cultural and historical

1.1- Culture and society (museums, galleries, memorial places, folklore feasts)

1.2.- Art and history (castles, open air museums, folklore architecture)

1.3 – Nation in European context (towns of European culture, sport, ruins, dormitories)

1.4 – National Gastronomy yesterday and now (days of regional Cuisine, vintages, fairs, feasts, exhibitions)

  1. Topic: Nature

2.1- Interesting facts of live nature – Fauna and flora (arboretums, botanical gardens, ZOO s, natural reservations…)

2.2 – Natural landscapes (caves, tarns, mountains, lakes, canyons …)

During each meeting, the host country will receive a delegation of 5 students and 2-3 staff from each country. Each meeting will consist of at least:

1 A special food event in relation to the topic given above organized by the host country

2 Tasks (songs, advertisements, role play, video…) performed by students in international teams.

To complete the tasks each delegation will come with a “national miracle bag” later only NMB. It will contain real and virtual items related to the topic of the meeting. Each international team will choose some items from each “national miracle bag” to create an “international miracle bag”. Creating international teams will promote greater communication and inter cultural exchanges. Local, regional, national organizations, companies, and other establishments will be involved in the MORE project. Exchanges of staff will also play a key role throughout this project to foster exchanges and will be used to assess the project.

A MORE Internet platform and cell phone devices will also be created to promote exchanges, to create dynamism and to ensure a more efficient communication between all participants. At the same time a MORE Facebook profile will help in communicating and disseminating the results and a MORE YOU TUBE channel will be used to gather the most relevant videos throughout the project.


Aktivity projektu – Project activities

Schůzka Místo Téma
22. – 27. 10. 2018 Meeting in Slovakia
projektové setkání: výběr loga, práce na projektových úkolech

VISIT

VIDEO

11. – 16. 2. 2019 Staff Sweden projektové setkání

VISIT

8. – 13. 4. 2019 Meeting in France projektové setkání

VISIT

6. – 11. 5. 2019 Staff Czech projektové setkání

VISIT

 

1. Meeting in Slovakia  (22. – 27. 10. 2018)

2. Staff Sweden              (11. – 16. 2. 2019)

3. Meeting in France     (8. – 13. 4. 2019)

4. Staff Czech                   (6. – 11. 5. 2019)

5. Meeting in Sweden   (23. – 28. 9. 2019)

6. Staff France                (2. – 7. 12. 2019)

7. Meeting in Czech       (20. – 25. 4. 2020)

8. Staff Slovakia             (1. –  6. 6. 2020)

 

Výstupy projektu – Outputs

WEBSITE

Publicita projektu – Project publicity