Menu

Poland_visit

Název projektu

Being in Europe, being young in education

Program

Schůzka

27. 3. – 31. 3. 2017, Poland


Po Hamburku Polsko                                       

Po úvodní ochutnávce hamburského přístavu nás na přelomu měsíce března a dubna 2017 tentokrát čekal týdenní pobyt v polském městě Sosnowci. Projektové setkání probíhalo na místním sportovním gymnáziu za účasti zástupců všech partnerských škol (Polsko, Rakousko, Německo, Turecko a Sicílie). Z naší školy se pobytu zúčastnilo osm studentek a čtyři učitelé.

Začátek týdne patřil pracovním workshopům (studenti prezentovali své eseje, plakáty, rozhovory či předváděli power pointové prezentace – vše na téma multikulturního porozumění, respektování, střetávání a prolínání rozličných kultur). Součástí projektu bylo i osvojit si něco z rozmanitosti a národní tradic hostitelské země a poznat kulturní památky zapsané na seznam UNESCO. Polští organizátoři setkání si pro návštěvníky připravili lidovou píseň Wlazl kotek na plotek a tanec polonézy. Přestože se to zpočátku zdálo obtížné, studenti oba tyto úkoly zvládli během poměrně krátké doby na výbornou. Samozřejmě nesměla chybět ano ochutnávka tradiční polské kuchyně i s jejím všudypřítomným koprem.

Zbylé dva dny byly věnovány návštěvě Osvětimi, solného dolu Wieliczka a výletu do Krakova. Po příjezdu do tábora Auschwitz v nás již první kroky branou s nápisem Arbeit macht frei vzbudily velice tísnivé pocity, které byly umocněny informacemi o nehumánních pokusech
J. Mengeleho a bloku 11 (stěně smrti). Pocítili jsme dotek hrůzy a lidského utrpení v místech plynových komor a spalovacích pecí, místech, kde zahynulo více jak milion vězňů.

Následující den jsme obdivovali jeden z nejstarších  solný dolů ve Wieliczce, prošli si trasu dlouhou 3,5 km lemovanou sochami historických a mýtických postav vytvořených z kamenné soli. V dole se nachází klenutá síň, kaple a podzemní jezero či výstava přibližující historii těžby soli.

Návštěva Krakova byla krásnou tečkou za naším poznáváním památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. Zhlédli jsme historickou rezidenci polských králů s hradem Wawel a katedrálou, prošli jsme uličkami a zákoutími, prohlédli si Krakovský rynek.

Závěrečný den pobytu byl zakončen četbou esejí na téma Anna Franková. Dívka z německé židovské rodiny se za 2. světové války ukrývala v zadním traktu domu v Amsterodamu. Zde si psala deník, který se později, již po její smrti, stal slavným. Odpolední čas jsme si užívali volna a procházky městem, protože polští učitelé stávkovali za lepší podmínky své práce. Domů jsme se vrátili, plní dojmů  a nových zkušeností.

Ing. Irena Ehlová, Ing. Jitka Motlová