Menu

Hamburk_visit

Název projektu:

Being in Europe, being young in education

Program:

Schůzka:

6. 11. – 13. 11. 2016, Stadtteilschule Poppenbúttel, Hamburk


 

Pestré barvy Hamburku

Několik nezapomenutelných dní druhé poloviny letošního listopadu jsem strávil s naší angličtinářkou Mgr. Radmilou Janouškovou v severoněmeckém Hamburku. Paní Janoušková působí na SZeŠ jako koordinátorka jazykových i zemědělských projektů. V druhé největší německé metropoli tentokrát navázala spolupráci mezi naší zemědělskou školou a humanitně nebo ekonomicky laděnými školami z Německa (Hamburk), Polska (hornoslezský Sosnowiec), Rakouska (burgendlandský Oberpullendorf), Itálie (sicilská Catanie) a vzdáleného Turecka (Istanbul).

I když úvodní setkání zorganizovali naši noví němečtí přátelé, významnými koordinátory celé projektové spolupráce jsou, pro nás poněkud exotičtí, Istanbulané. Ti také opakovaně projevili zájem navštívit naši zemědělskou školu, přičemž vyzdvihovali kombinaci zemědělství, veterinářství a welfare přístupu ke zvířatům. Tento projekt jim přání, byť poněkud oklikou, splní. Hlavní těžiště spolupráce totiž spočívá v představení kulturních odlišností a v hledání společných, či velmi blízkých témat na poli tradic, zvyků i životního stylu jednotlivých národů. Projekt oficiálně probíhá od letošního září do června 2018; v tomto období naši studenti navštíví všechny zmiňované školy. SZeŠ pohostí zahraniční partnery v květnu 2017.

Na listopadové schůzce se projektoví partneři domluvili na zakládání a činnosti tzv. studentských skupin na výstupech, které budou mít podobu např. prezentací, klasických či on-line článků, krátkých videí nebo krátkých přednášek na předem domluvené téma (to nejbližší zní: Kulturní odlišnosti). Diskutovalo se o komunikačních kanálech (internet s facebookem, projektové stránky, videokonference apod.); oficiálním jazykem je samozřejmě angličtina.

Na projektech jsou, dle mého názoru, nejdůležitější osobní setkání, jejichž smyslem je doladění případných nesrovnalostí, ale zejména poznání zvyklostí nových přátel. První krok již udělali naši němečtí hostitelé, když nám kromě svého osmiletého gymnázia (v tolerantní atmosféře se zde vzdělávají studenti původem z mnoha zemí Evropy, Asie i Afriky) představili přístavní metropoli ve vší pestrosti. Kromě míst zařazených v oficiálních bedekrech (na dubových pilotech vystavěná radnice; z popela mnohokrát vybudovaný chrám Sankt Michael) jsme poznali postupně rekonstruovaný skladištní komplex Speicherstadt (částečně stále slouží svému účelu, ale je také centrem byznysu i alternativní kultury). Naše kroky vedly na terasu supermoderní Elbphilharmonie, nebo se ztrácely v bludišti rybí tržnice. Jedli jsme v turecké čtvrti, ochutnali pivo v tradiční německé hospodě. Prohlédli jsme si ikony v pravoslavném chrámu, suvenýry jsme si nakoupili hned vedle mešity. Členové projektu původem ze střední Evropy jistě ocenili prohlídku přístavu a plavbu na trajektu. Samostatnou kapitolou byla toulka slavnou vykřičenou čtvrtí St. Pauli s její hříšnou ulicí Reeperbahn, kde začínali slavní Beatles a dnes je právem považována za nejkontroverznější ulici v Evropě (kvalitní muzikálová divadla vedle erotických klubů a kin s filmy pro dospělé).

Hamburk nám dal ochutnat něco ze své pověstné pestrosti a tolerance. Jeho obyvatelé vyznávají filosofii „žij a nechej žít“ skloubenou s německým smyslem pro tradice a pořádek. Inspirativnější místo pro rozjezd projektu, v němž se spolu setkávají Němci od Severního moře s temperamentními Sicilany, obyvateli tzv. brány Orientu a příslušníky národů bývalé podunajské monarchie, bychom hledali jen stěží!

Děkuji paní Mgr. Janouškové za zprostředkování jedinečného zážitku; její nasazení nad rámec pracovních povinností i kreativita, které projektům pod záštitou zemědělské školy věnuje již obdivuhodných osmnáct let, si zasluhují obdiv a uznání.

Mgr. Pavel Studený