Menu

Austria_visit

Název projektu

Being in Europe, being young in education

Program

Schůzka

11. 9. – 17. 9. 2017, Austria


Duhové barvy podzimu v sousedním Rakousku

Druhý zářijový týden jsem spolu s kolegyní Ing. Hanou Stehlíkovou a osmi žákyněmi 4. ročníků naší školy strávila v malebném rakouském městečku Oberpullendorf, které se nachází na jihovýchodě Rakouska, ve spolkové zemi Burgenland.

Účelem pobytu byla další pracovní schůzka v rámci projektu Being young in Europe, being young in education, který  probíhá v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání v letech 2016 – 2018.

Sešlo se zde opět šest různých národů  – Němci, Rakušané, Italové, Turci, Poláci a Češi, aby žáci předvedli v anglickém jazyce své prezentace, rozhovory, postery, mýty či eseje týkající se jednotlivých zemí. Součástí projektu je také poznávání památek a světového dědictví UNESCO, a tak jsme navštívili několik zajímavých míst.

Třeba malebné Neziderské jezero, které tvoří přirozenou hranici mezi Rakouskem a Maďarskem. Plavili jsme se po něm lodí a poté nás do maďarského přírodního muzea v městě Ilmitz vezla koňská spřežení, což byl nezapomenutelný zážitek pro většinu žáků i učitelů.

Dalším nepřekonatelným momentem se stala večeře na romantickém hradě Lockenhaus, kde jsme se přenesli do středověku a jedli jsme ve stylu našich předků, tedy rukama.

Pro stmelení žákovského mezinárodního týmu velmi dobře posloužil den strávený v lanovém centru, kde jsme překonávali nejen sami sebe, ale také jazykové bariéry. Také den prožitý v rakouských rodinách pomohl odstranit stud a žáci mezi sebou poté již čile komunikovali.

Jeden den byl čistě pracovní – studenti prezentovali své anglické výtvory a nutno říct, že naši žáci se v tvrdé konkurenci neztratili!

Poslední den jsme navštívili hlavní rakouské město Vídeň, kde jsme zhlédli nejprve monumentální zámek Schőbrunn s obrovskými zahradami a poté i centrum, v čele  s dómem svatého Štěpána. Dalším lákadlem byl Hofburg, opera či slavný zábavní park Prater, kde jsme se mohli dosytosti vyřádit.

Myslím, že tyto projekty přinášejí mnoho nových zkušeností a zážitků nejen žákům, ale i jejich pedagogům, a tak bych chtěla poděkovat naší koordinátorce, paní Mgr. Radmile Janouškové, za možnost se těchto projektů účastnit.

Mgr. Martina Dolečková