Menu

Venkovní jízdárna 2022Příjemce dotace:  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Název investiční / neinvestiční akce:
REALIZACE VENKOVNÍCH UČEBEN A JEJICH ZÁZEMÍ PRO VÝUKU OBORŮ AGROPODNIKÁNÍ A VETERINÁŘSTVÍ – I. ETAPA..  

Realizace akce:    datum zahájení: září 2021         datum dokončení: březen 2022

Výše poskytnuté dotace:           4.010.521,28 Kč

Celkové náklady na akci:           4.606.000,00 Kč  (spolufinancováno z prostředků Evropské unie)

Procentní podíl:   dotace  87 %   prostředky školy a zřizovatele 13 %

Cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Výstavba venkovní jízdárny 2022

venkovní jízdárna