Menu

Výstavba stájí 2021Příjemce dotace:  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Název investiční / neinvestiční akce:
REALIZACE VENKOVNÍCH UČEBEN A JEJICH ZÁZEMÍ PRO VÝUKU OBORŮ AGROPODNIKÁNÍ A VETERINÁŘSTVÍ – II. ETAPA..  

Realizace akce:    datum zahájení: 2020         datum dokončení: 2021

Výše poskytnuté dotace:           2 175 840,80 Kč

Celkové náklady na akci:           4 070 523,51 Kč

Procentní podíl:   dotace  53,5 %   vlastní prostředky školy:  46,5 %

Cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

V roce 2021 jsme realizovali výstavbu nových stájí. Jedná se o ustájení pro 16 koní.