Menu

Pořízení neseného planeru


Projekt v rámci Programu rozvoje venkova ČR – Státní zemědělský intervenční fond

Příjemce dotace:  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Předmět dotace: Pořízení neseného planeru

Registrační číslo žádosti: 22/008/19210/453/193/003782

Realizace akce:    28.11.2022

Výše poskytnuté dotace:          77.500,00 Kč

Celkové náklady na akci:       155.000,00 Kč

Procentní podíl:   dotace  50.00 %   vlastní prostředky školy:  50,00 %