Menu

MAS dotace 2018Příjemce dotace:  Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Název investiční / neinvestiční*akceOprava a zhutnění povrchu a oprava dřevěného obložení v kryté hale.  

Realizace akce:    datum zahájení:12.11.2018          datum dokončení: 30.11.2018

Výše poskytnuté dotace:          49.700,00 Kč

Celkové náklady na akci:          79.374,00 Kč

Procentní podíl:   dotace  62,60 %   vlastní prostředky školy:  37,40 %