Menu

Projektový den

Zajímavé přednášky, životní zkušenosti, střelba na cíl, sebeobrana a další zajímavé aktivity absolvují studenti naší školy v rámci projektového dne, který pro nás připravila AČR v rámci programu POKOS. Program je velice zajímavý, zvlášť praktická část studenty velice baví.