Menu

Výsledky 1. kola Agropodnikání

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Obor: 41-41-M/01 Agropodnikání

zveřejněno: 28. 4. 2023 (aktualizováno 29.5.2023 – stav doručených zápisových lístků)

po 19.5.2023 – stav přijatých po autoremeduře (včetně přijatých na odvolání)

umístění evid. číslo body test test testy body rozhodnutí zápisový lístek
ČJ MA CELKEM CELKEM přijat dne
Přijatí uchazeči
3. 23131 50 41 32 73 123 přijat 04.05.2023
4. 23182 50 36 36 72 122 přijat 09.05.2023
7. 23073 60 35 26 61 121 přijat 04.05.2023
8. 23063 62 33 24 57 119 přijat 02.05.2023
9. 23081 36 43 37 80 116 přijat 10.05.2023
14. 23114 47 36 22 58 105 přijat 06.05.2023
16. 23076 41 38 24 62 103 přijat 05.05.2023
22. 23026 42 25 28 53 95 přijat 09.05.2023
23. 23078 52 28 15 43 95 přijat 03.05.2023
27. 23060 37 36 16 52 89 přijat 05.05.2023
28. 23101 38 22 28 50 88 přijat 02.05.2023
30. 23099 34 39 14 53 87 přijat 05.05.2023
Nepřijatí uchazeči z důvodu naplnění kapacity oboru
31. 23111 37 30 20 50 87 nepřijat
32. 23077 41 24 22 46 87 přijat na odvolání 23.05.2023
33. 23113 42 24 21 45 87 nepřijat
34. 23129 30 27 28 55 85 přijat na odvolání 23.05.2023
35. 23126 34 29 21 50 84 nepřijat
36. 23105 38 24 22 46 84 přijat na odvolání
37. 23170 41 24 19 43 84 nepřijat
38. 23080 37 18 28 46 83 přijat na odvolání
39. 23028 22 38 22 60 82 nepřijat
40. 23106 39 25 18 43 82 nepřijat
41. 23212 38 18 25 43 81 přijat na odvolání 26.05.2023
42. 23192 24 21 34 55 79 nepřijat
43. 23029 37 20 20 40 77 nepřijat
44. 23184 31 23 22 45 76 přijat na odvolání 19.05.2023
45. 23130 40 18 16 34 74 přijat na odvolání
46. 23168 31 26 16 42 73 přijat na odvolání 22.05.2023
47. 23033 26 24 21 45 71 přijat na odvolání 22.05.2023
48. 23032 32 25 14 39 71 přijat na odvolání 19.05.2023
49. 23103 41 20 10 30 71 nepřijat
50. 23213 38 15 17 32 70 nepřijat
51. 23209 33 26 10 36 69 přijat na odvolání 24.05.2023
52. 23127 34 15 20 35 69 nepřijat
53. 23021 35 19 14 33 68 přijat na odvolání 22.05.2023
54. 23102 31 23 11 34 65 přijat na odvolání 23.05.2023
55. 23138 34 14 15 29 63 přijat na odvolání 19.05.2023
56. 23163 32 20 10 30 62 přijat na odvolání 26.05.2023
57. 23223 27 18 16 34 61 přijat na odvolání 22.05.2023
58. 23006 20 23 10 33 53 nepřijat
59. 23108 16 24 12 36 52 nepřijat
Nepřijatí uchazeči z důvodu neprospěchu u přijímací zkoušky (nesplnění nezbytných kritérií)
60. 23002 29 18 4 22 51 nepřijat
61. 23045 42 18 8 26 68 nepřijat
62. 23044 27 22 8 30 57 nepřijat
63. 23030 29 18 7 25 54 nepřijat
64. 23043 35 20 8 28 63 nepřijat
65. 23065 49 15 8 23 72 nepřijat
66. 23066 21 16 4 20 41 nepřijat
67. 23074 17 22 9 31 48 nepřijat
68. 23079 32 18 4 22 54 nepřijat
69. 23104 9 8 0 8 17 nepřijat
70. 23107 20 12 9 21 41 nepřijat
71. 23112 20 26 2 28 48 nepřijat
72. 23128 33 19 5 24 57 nepřijat
73. 23140 34 34 8 42 76 nepřijat
74. 23165 57 29 9 38 95 nepřijat
75. 23186 15 16 0 16 31 nepřijat
76. 23171 37 28 9 37 74 nepřijat
77. 23196 45 12 10 22 67 nepřijat
78. 23205 22 7 0 7 29 nepřijat
79. 23211 28 27 3 30 58 nepřijat
80. 24207 24 15 7 22 46 nepřijat

Uchazeči, kteří mají ve sloupci „rozhodnutí“ přijat/a – mohou do školy doručit v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů (tj. do 16.5.2023) svůj zápisový lístek, čímž potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole.

Žádáme Vás o vyplnění tohoto dotazníku a vrácení se zápisovým lístkem (nezasílejte, pokud nenastoupíte na naši školu)
DOTAZNÍK
(*.docx 29 kB)                          DOTAZNÍK (*.pdf 588 kB)

Uchazeči, kteří mají ve sloupci „rozhodnutí“ nepřijat/a dostanou toto rozhodnutí i v písemné formě.

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona). Ředitel může své rozhodnutí změnit na základě situace, kdy přijatí uchazeči nedodají do školy v zákonné lhůtě svůj zápisový lístek a uvolní tak místo pro další uchazeče v pořadí.

Vzor a součásti odvolání: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (na webu CERMATu)

Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil nezbytná kriteria pro přijetí (označeno jako neprospěch u přijímací zkoušky).